Tilskudd nøkkel til passivhusoppgradering

Med mindre ekstrakostnader kan dekkes av tilskudd, lønner det seg ikke å oppgradere en 1970-tallsbolig til passivhusstandard. En oppgradering til Tek 10-nivå kan derimot nedbetales på 10 år.

Det fastslår fire studenter som har utredet energirehabilitering av et 1970-tallshus for Arendal kommune. De kunne i går legge fram sine konklusjoner som viser at en energirehabilitering til dagens Tek 10 vil nedbetales med lavere energiregning og verdiøkning på boligen i løpet av 10 år.

Uten støtte og tilskudd, vil det ikke være lønnsomt å oppgradere boligen til passivhusstandard, konkluderte Audun Hammerseth og medstudentene Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Pedersen og Kristian Matre. De fire har jobbet med dette prosjektet som nå blir deres bacheloroppgave ved Universitet i Agder.

 

Lav kalkyle

Kostnadene de er kommet til for en oppgradering og ombygging, ligger mellom 800.000 og 900.000 kroner. En oppgradering videre til passivhusstandard vil øke kostnadene med omtrent 10 prosent, 80.000 – 90.000 kroner, har de beregnet med basis i enhetspriser som er innhentet for etterisolering og skifting av vinduer hos et byggmesterfirma og en vindusleverandør.

 

Les også: Oppskrift på energieffektivisert 1970-tallshus

 

Enova et springende punkt

– Om merkostnaden ved oppgradering til passivhus kan dekkes av Enova-tilskudd, kan også det bli lønnsomt, påpekte Hammerseth.

Siden det nylig ble lansert nye tilskuddsmuligheter i Enova, hadde de fire studentene problemer med å få fram et sikkert svar på hvor stort tilskudd et sånt prosjekt kan regne med.

Ifølge Enovas opplysninger, må bestemte kriterier oppfylles for at et prosjekt kan få på opptil 125.000 kroner i tilskudd til merkostnader til passivhusoppgradering.

 

Les også: Bytt ut oljefyr og få støtte

 

Bengt_G_Michalsen_n

Roses tross lavt anslag

– Studentene har levert en glimrende jobb! kommenterte Bengt G. Michalsen som er innleid arkitekt og leder for prosjektet med 1970-tallshuset i Arendal.

– Det er vanskelig å finne en fasit for kostnadene ved et slikt prosjekt. Studentenes anslag er nok for lavt, men de har beregnet og utredet mulighetene som vil være nyttige for andre.

Representanter for oppdragsgiveren Arendal kommune og initiativtakeren til prosjektet, Husbanken, roste studentenes arbeid som de mener kan få betydning for et stort antall  private boliger som er bygd på 1960-, -70 og -80-tallet og som står foran en nødvendig rehabilitering.

 

Byggestart i høst

Så sant Arendal kommune er enig i forslagene som er utredet, kan rehabiliteringen startes til høsten. Den skal gjøres av elever ved en videregående skole.

Husbanken vurderer å popularisere rapporten studentene har utarbeidet slik at den lettere tilgjengelig for privatpersoner med boliger fra denne perioden.

Les også: Hvor mye kan 70-tallshuset spare?

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *