CE-merket forteller kun at en byggevare har visse egenskaper, ikke nødvendigvis de egenskaper som er nødvendig i det aktuelle byggverket. Fra 1. juli vil ytelseserklæringen for en byggevare si noe om bruksområdet. (Illustrasjonsfoto)

Kjenn dine byggevarer

Med innføringen av byggevareforordningen fra 1. juli kommer nye regler for dokumentasjon av byggevarer som er CE-merkede eller ikke CE-merkede. Et CE-merke er ingen garanti for at et produkt oppfyller nødvendige krav i et byggverk.

Direktoratet for byggkvalitet har laget et hefte som informerer om endringene i krav til dokumentasjon av byggevarer, primært for produsenter, importører og distributører, men som også er nyttig for prosjekterende og entreprenører.

 

Skal følge varen

Produktdokumentasjonen gir informasjon om byggevarens egenskaper og ytelser og hvordan det samsvarer med krav som settes til byggevaren. En slik dokumentasjon skal følge byggevaren.

Det er en klar sammenheng mellom de byggevarer som benyttes og det byggverk de benyttes i. Skal man kunne oppfylle krav til byggverket, må byggevarene som benyttes også oppfylle bestemte krav. Bruk av byggevarer i byggverk reguleres av de tekniske kravene i Tek 10.

 

Krav ved markedsføring

Byggevareforordningen vil erstatte byggevaredirektivet som ble tatt inn i teknisk forskrift i 1995. Byggevareforordningen og det nasjonale kravet om produktdokumentasjon regulerer krav til omsetningen av byggevarer, mens bruken altså er regulert av kravene i teknisk forskrift.

Markedsføring av byggevarer som ikke er CE-merket på nasjonalt nivå skal reguleres i en ny forskrift. Markedsføringen av CE-merkede byggevarer reguleres av byggevareforordningen.

 

CE-merkingens betydning

Mange byggevarer vil få en obligatorisk CE-merking. Dette gjelder varer hvor det finnes en harmonisert produktstandard, som for blant annet takstoler, gipsplater, påhengsfasader, vinduer, mineralull, fugemasse og sandwichelementer.

CE-merket forteller at byggevaren oppfyller bestemte krav. Det kan imidlertid bety at det oppfyller andre krav enn de som kreves i det byggverk som det vurderes brukt i. For eksempel kan et ettlags vindu være korrekt CE-merket, og fungere godt i et hus i Sør-Europa, men likevel ikke oppfylle de byggtekniske kravene til U-verdi for et bygg i Norge.

Det finnes ingen CE-godkjente byggevarer, bare CE-merkede.

 

Ytelseserklæring

Ett nytt krav om en ytelseserklæring for alle byggevarer skal gi opplysninger om blant annet egenskaper og beskrivelse av tilsiktet bruk. Erklæringen skal inneholde en rekke spesifikke opplysninger om varen. Erklæringen skal gis enten i papirform eller elektronisk som et vedlegg til en e-post eller via elektroniske systemer i byggenæringskjeden. Ytelseserklæringen kan også gjøres tilgjengelig på produsentens nettsider, men må likevel gis som beskrevet over.

Informasjonsheftet fra Direktoratet for byggkvalitet kan lastes ned fra deres nettsider.

En kommentar til “Kjenn dine byggevarer

  1. Thanks for your tips about this blog. One particular thing I wish to say is aalwys that purchasing consumer electronics items through the Internet is nothing new. In reality, in the past decades alone, the marketplace for online gadgets has grown significantly. Today, you will find practically any kind of electronic gizmo and other gadgets on the Internet, ranging from cameras as well as camcorders to computer elements and video games consoles.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *