Byggeplasser er høyrisikosteder, og enda farligere hvis man ikke kjenner sikkerhetskulturen, ikke har fått sikkerhetsopplæring eller ikke forstår språket. (Illustrasjonsfoto)

Flere utenlandske skades

50 prosent større risiko for utenlandske arbeidstakere å bli skadet, melder Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen, og peker på arbeidsgivers ansvar. 28 prosent av de utenlandske skadde hadde ikke fått sikkerhetsopplæring.

I rapporten tilsynsdirektøren viser til, går det fram at de fleste skadene blant utenlandske arbeidstakere skjer i bygg- og anleggssektoren. Mange av utlendingene jobber i bransjer hvor ansatte er mer utsatte for skader.

 

Språkproblem

Nå hver tredje utlending som skader seg på jobb er ansatt i byggenæringen, så er det en utfordring bransjen må ta. Arbeidstilsynets rapport viser at 22 prosent av de skadde ikke behersket språket på arbeidsplassen, og dette vil tilsynet ha et spesielt fokus på i framtidige tilsyn.

Arbeidstilsynsdirektør Ingrid Finboe Svendsen peker på arbeidsgivernes spesielle ansvar for utenlanske arbeidstakeres sikkerhet på norske arbeidsplasser.

Manglende sikkerhetsopplæring er et arbeidsgiveransvar. Mange ulykker har sammenheng med dårlig opplæring i bruk av maskiner og utstyr. Eksempelet Finboe Svendsen trekker fram er mannen som jobbet fra en gardintrapp oppe på et rullestillas uten rekkverk, som beveget seg da mannen begynte arbeidet. Han falt først ned på rullestillaset, så videre tre meter ned på gulvet, med brukket arm og smerter i ryggen som resultat.

 

Oftere blant innleide

Mange av de skadde var innleide eller midlertidig ansatt. Kortvarige arbeidsforhold innebærer større risiko enn fast ansatte, mye på grunn av manglende fellesskap ved at man ikke er en del av sikkerhetskulturen på arbeidsplassen. Finboe Svendsen understreker at arbeidsgiveren har et spesielt ansvar for innleide arbeidstakere, noe ikke alle er klar over.

– Arbeidsgivere må bli mye mer bevisste på hvilke farer de utenlandske arbeidstakerne utsettes for, og de må bli bedre til å forebygge og redusere risiko, sier hun i kronikken i Dagsavisen i dag.

Lange arbeidsdager øker også risikoen for ulykker, og vi vet at utenlandske arbeidstakere oftere jobber overtid.

Det er arbeidere fra Polen som hyppigst skader seg på jobb, fulgt av svensker og litauere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *