«Forbundet vurderer medlemmenes beste»

– Byggmesterforbundets strategidiskusjon dreier seg om hvordan vi best skal tjene tømrerfaget og medlemsbedriftene i framtida, fastslår Ulf Larsen, nestleder i Byggmesterforbundets styre.

I styreleder Kjell Skogs reisefravær, har vi bedt ham kommentere forbundets utspill om å vurdere egen bransjeorganisasjon og tilknytningen til BNL (Byggenæringens Landsforening).

Ivareta tømrerfaget

Larsen tar utgangspunkt i forbundets formålsparagraf som sier at forbundet skal “ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesser samt verne om tømrerfagets tradisjonsrike betydning”:
– I en strategidiskusjon må vi se hvordan vi fremmer medlemmenes og tømrerfagets interesser best. Vi har en viss mengde ressurser og må se hvordan de kan brukes best mulig, forklarer Larsen.
Situasjonen er prekær for medlemsbedriftene idet de stadig oftere må konkurrere med bedrifter som ikke følger lover og regler og som har et helt annet lønnsnivå enn det som gjelder i norsk næringsliv. Dette får også betydning for utviklingen i tømrerfaget som kan bli helt utradert om ikke fagets opplæringsbedrifter opprettholder livets rett, sier Larsen om bakgrunnen for utspillet.

Hva man kan oppnå

– Er utspillet et uttrykk for at Byggmesterforbundet er misfornøyd med hva BNL oppnår?
– Det dreier seg om en vurdering av hva vi oppnår gjennom den organisasjonen og hva vi tror vi kan oppnå alene. Og konklusjonen er ikke trukket ennå. Vi skal diskutere dette på formannskonferansen i november, og styret må avgjøre i løpet av vinteren hva som skal legges fram som forslag på vårens landsmøte, sier Larsen.
– Vi har lenge jobbet med å styrke lokalapparatet vårt, men ikke funnet noen løsning. Det meste av lokalarbeidet i forbundet foregår på medlemmenes fritid, og resultatene blir deretter. I storbyene der vi har ansatte, oppnår vi derimot mye. Ansatte i lokalapparatet vil kunne betjene medlemmer lokalt, men vil også være ressurser å trekke på i saker som må løses sentralt. Det ser vi allerede i dag.

Flytte om på ressursene

– Må forbundet øke medlemskontingenten om det skal styrke egen lokalorganisasjon?
– Nei, ikke nødvendigvis. Vi bruker mye både økonomiske og menneskelige ressurser i BNL i dag, og vil kunne omdisponere disse om vi går ut av landsforeningen.
– Kan forbundet alene regne med å komme i dialog med myndighetene på samme måte som en paraplyorganisasjon som BNL?
– Det blir en del av vurderingen vi må gjøre framover. Det vil være krevende å stå utenfor, og om vi går ut av BNL, vil det selvsagt få konsekvenser også for landsforeningen.
Larsen legger til at Byggmesterforbundet på BNLs generalforsamlinger flere ganger har uttrykt skepsis og uenighet med BNLs strategi og økonomiske utvikling.

NHO her, men ikke der

– Er det ikke et paradoks at forbundet varsler et nærmere samarbeid med NHO lokalt, mens mange medlemmer er skeptiske nettopp til NHO?
– Jo, mange vil kunne se det slik, men vi har erfaring som tilsier at der byggmestrene engasjerer seg i næringspolitikk lokalt gir det positive resultater – både for våre medlemmer og for NHO, avslutter Larsen.

Les også: Favner NHO lokalt – spørsmål ved BNL
BNL-leder vil utvikle organisasjonen
BNL vil ha med Byggmesterforbundet videre
Må ikke forskuttere utmelding

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *