BNL har ingenting i mot fortsatt allmenngjøring av tarifflønn om LO og Fellesforbundet ønsker en forlengelse, heter det i høringsnotatet foreningen avga 18. august i år. (Illustrasjonsfoto)

BNL er ikke mot fortsatt allmenngjøring

Stikk i strid med hva Magasinett.org hevdet i en artikkel på sine nettsider 6. september, vil Byggenæringens Landsforening, BNL, ikke motsette seg en forlengelse av allmenngjøringsforskriften for tariffperioden 2010 – 2012, dersom LO/Fellesforbundet reiser krav om det.

Dette går fram av høringsuttalelsen fra BNL datert 18. august i år.

Magasinett.org henviser i sin sak til BNLs høringsuttalelse avgitt forrige gang allmenngjøringsforskriften var oppe til vurdering, for to år siden, når det tillegger BNL synspunkter den ikke har i dag, se omtalen på www.byggmesteren.as.

Minstelønn

I Magasinett.orgs sak hevdes det at BNL vil begrense minstelønnsbestemmelsen i allmenngjøringsforskriften til kun å gjelde ufaglært arbeidskraft. Det stemmer at det sto i uttalelsen BNL avga for to år siden, men BNL er i dag av en annen mening, slik det går fram av dette sitatet fra høringsuttalelsen av 18. august i år:

«BNL fastolder samtidig sitt prinsippielle syn at allmenngjøring bør begrenses til å omfatte overenskomstens minstelønnssatser.»

Her er ingen begrensininger av bestemmelsen til kun å gjelde ufaglærtes minstelønnssatser, slik Magasinett.org hevder.  BNL ønsker å videreføre allmenngjøringen med de reviderte minstelønnssatser i henhold til Fellesoverenskomsten for byggfag 2010 – 2012, og med regulerte satser for 2011.

Bestemmelser som er fastsatt i norsk lov, mener BNL ikke har noe å gjøre i allmenngjøringsforskriften, da virksomhet her i landet er pålagt å følge norsk lov.

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen