Streiker for økt minstelønn

BNL avviste Fellesforbundets krav om heving av minstelønna til 85 prosent av betalingsgrunnlaget for overtid, og dermed var det streik i byggesektoren fra i dag tidlig. På en av byggeplassene i Bjørvika i Oslo var streikevaktene på plass, men de uorganiserte var i klart flertall og det meste av byggearbeidet gikk som normalt.

De streikene betongarbeiderne fra Bundebygg kunne lite gjøre med at det meste av arbeidene gikk som normalt med uorganisert eller ikke-streikende arbeidere på byggeplassen i Bjørvika i dag tidlig.

19.000 organiserte arbeidere i rundt 800 bedrifter er tatt ut i streik. Magasinett.org har full oversikt over bedriftene og antall medlemmer i hver enkelt bedrift.

For dårlig totalitet

– Det var ikke grunnlag for å komme fram til enighet. Totaliteten var for dårlig, konkluderer Fellesforbundets 1. nestleder Anders Skattkjær, som har ledet forhandlingene på arbeidstakersida.

Det har hele tida vært striden om minstelønna som har vært sentral i forhandlingene, forteller Fellesforbundets eget blad Magasinet.

Den ligger nå på 72 prosent av betalingsgrunnlaget for overtid, kravet var at den skulle opp i 85 prosent. Selv en opptrappingsplan over tid ble avvist fra arbeidsgiversida, poengterer nettstedet.

Strukket oss langt

– Vi har strukket oss meget langt og var beredt til å tilby en økonomisk ramme fullt på høyde med frontfaget. Dette var likevel ikke godt nok for Fellesforbundet, sier adm.direktør Ketil Lyng i BNL, ifølge BNLs nettsted.

– Jeg beklager at det ble en streik og at byggenæringen som fra før har vært hardt rammet av finanskrisen i tillegg skal oppleve denne belastningen, sier Lyng.

Langt over midnatt

Fire og en halv time på overtid måtte partene innse at det ikke var grunnlag for å fortsette forhandlingene. Da hadde meklingsmann Merete Smith ikke funnet grunnlag for å legge fram en skisse til løsning.

Heving av satsene i akkordtariffen, verktøygodtgjørelse og de generelle lønnsbestemmelsene var blant de andre forhold det ikke ble oppnådd enighet om under forhandlingene.

Sist det var streik i byggebransjen varte den i en dag. Nå kan streiken bli av lengre varighet, mener enkelte NRK har snakket med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *