Med kompetanse på stilarter

– Det er nok ikke mange byggevarehus som slår vår kompetanse på stilhistorie og utvalget av lagerførte bygningsdetaljer og listverk til forskjellige stilarter, sier Steinar Myhra.

Den daglige lederen i Byggkjøp StilTre Kongsberg AS er stolt av opphavet, og av ekspertisen byggevareutsalget har opparbeidet. Den er verdsatt landet rundt.

Byggevareutsalget som nå holder til i nye og romslige lokaler i et industriområde på Skollenborg noen kilometer fra Kongsberg sentrum, ble opprinnelig startet opp i et gårdssagbruk, som etter hvert anskaffet moderne utstyr for å kopiere gamle profiler og høvle nytt til stilbeviste kunder. Med eksperthjelp fra rådgiver i bygningsvern, Jo Sellæg, ble sortimentet utviklet til alt det den som driver med rehabilitering kan trenge.
Via leveransene av listverk og detaljer utviklet det seg til et byggevareutsalg. I 2004 skiltes veiene for byggevareutsalget og listverksproduksjonen.

Men Stil Trenavnet fulgte med, og kompetansen på listverk og detaljer tar byggevareutsalget stadig godt vare på, forsikrer daglig leder Steinar R. Myhra.

Øker med nytt anlegg
Byggkjøp Stil Tre Kongsberg AS fikk bygd helt nytt anlegg på Stubbmoen industriområde i 2005, og har siden opplevd økende omsetning. Fra 45 millioner i fisjonsåret til 61,5 millioner i 2006, og et anslag på 70 millioner i 2007.
Anlegget dekker et areal på ca 3.000 kvadratmeter når lager og 1.100 kvadratmeter forretning er regnet med.
Her er det også plass til en egen proffavdeling. Tre mann med Lars Bekkevar i spissen sitter i kontoravdelingen som har direkte inngang fra trelastlageret. Utvendig ser kontoret ut som et hus med ulike paneler og vindusomramminger.

Frokostmøter
Proffavdelingen driver veiledning og informasjon om produkter og priser til proffkundene. De holder også byggmesterfrokoster med visse mellomrom. Her går det i føde for både mage og hode. For ved siden av frokostbordet, presenterer gjerne leverandører informasjon om produkter.
– Som regel har vi en leverandør med på disse frokostene for å fortelle om produkter og nyheter. Det slår godt an, og vi har som oftest godt besøk, forteller Bekkevar.
Proffavdelingen var også ansvarlig for mesterkvelden med nye tekniske forskrifter som ble omtalt i Byggmesteren i desember.

Fakta: Byggkjøp StilTre Kongsberg AS
Byggevarehus på Skollenborg i Kongsberg. Nytt anlegg juli 2005.
Omsetning omtrent 70 millioner i 2007. 61,5 millioner i 2006.
Spesialitet komplett listverk og panel til forskjellige stilarter.
Etablert i 1989 som Stil Tre med produksjon av listverk og paneler. Fisjonert i listverkproduksjon og byggevareutsalg i 2004.

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 1/2-08 som kan bestilles her ..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *