Uavgjort om AFP

Fagbevegelsens kamp for å beholde Avtalefestet pensjon (AFP) gikk en ny runde på Fellesforbundets landsmøte denne uka. Aksjonen ”Forsvar AFP” s mange tilhengere i møtesalen på Youngstorget fremmet sterke krav, som de til dels fikk gjennomslag for.

Regjeringen står hardt på den såkalte arbeidslinja i utformingen av det nye pensjonssystemet som skal innføres gradvis fra 2010. Det innebærer at det skal lønne seg økonomisk å stå lenger i arbeid, selv om alle skal kunne gå av fra fylte 62 år.

For sliterne
LO, Fellesforbundet og særlig venstresida i fagbevegelsen har stått hardt på at AFP-ordningen fra 1988 må beholdes, slik at sliterne i arbeidslivet skal kunne gå av før de fyller 67 år og likevel få samme pensjon som om de hadde stått i jobb til ordinær pensjonsalder. Men dette er i strid med arbeidslinja.

Streik avverget?
Det ble pratet pensjon og AFP både fra talerstol og i korridorene i Folkets hus denne uka. Fagbevegelsen skal ha fått lovnader fra regjeringshold som langt på vei imøtekommer Fellesforbundets krav til bibehold av de viktigst delene av AFP-ordningen. Også de mest steile AFP-aksjonistene sier seg rimelig fornøyd med lovnadene.
Dette betyr imidlertid ikke at saken er avgjort. Den endelige skjebnen til AFP vil meisles ut under lønnsforhandlingene til våren. Innen utgangen av året skal regjeringens AFP-utvalg, under ledelse av arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen, ha lagt fram sitt forslag til ny AFP-ordning.

Nei til EU-direktiv
Fellesforbundet fattet også vedtak om å be regjeringen legge ned veto mot EUs tjenestedirektiv på sitt landsmøte denne uka. Dette vedtaket kan bety at et veto mot EU-direktivet er langt mer sannsynlig enn tidligere. De to regjeringspartnerne SV og Senterpartiet har allerede flagget at de er mot tjenestedirektivet.
Tjenestedirektivet kan føre til økt omfang av sosial dumping, og mange har ettrlyst en skikkelig konsekvensutredning av en eventuell innføring av direktivet her i landet.

Les mer om AFP, tjenestedirektivet og Fellesforbundets landsmøte på nettstedet frifagbevegelse.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *