Stiller krav til universell utforming

Det er en nasjonal målsetting at alle mennesker skal ha like muligheter til å delta i samfunnslivet. For å oppnå dette må boliger, bygninger og uteområder utformes slik at de kan brukes av alle – uten at de blir hindret, fastslår kommunalminister Åslaug Haga.

På et arrangement i Ski i Akershus før helga tok hun til orde for å innføre krav til universell utforming av nye bygninger rettet mot allmennheten.
Regjeringen skal også få kartlagt kostnadene i forbindelse med oppgradering av eksisterende bygg, sa hun.

Informasjonsprogrammet for Universell utforming i byggsektoren arrangerte møtet for å skape større oppmerksomhet om Universell utforming.

Overveldende positive
Her ble også en ny undersøkelse presentert.
– Resultatene fra undersøkelsen er oppløftende. 83 % er overveldende positive til universell utforming. Nesten 4 av 10 mener offentlige myndigheter bør pålegge at nye boliger er universelt utformet. Bare 2 av 10 er negative. Og hele 9 av 10 mener offentlige myndigheter bør pålegge at allment tilgjengelige nybygg er universell utformet, sa Haga.

Universell utforming er et sentralt tema i arbeidet med ny bygningsdel til plan- og bygningsloven. I dette arbeidet ser departementet på mulighetene for økt kontroll i byggeprosessen, økt vekt på kommunalt tilsyn og strengere reaksjoner mot overtredelser.

Vanskelig begrep
– Universell utforming handler om et inkluderende samfunn der alle skal kunne delta, sa Åslaug Haga til en lyttende forsamling utenfor Ski Rådhus.

Hun innrømmet at hun har brukt litt tid på å gjøre seg fortrolig med begrepet. For ordet er uvant: En opinionsundersøkelse som Husbanken og Statens bygningstekniske etat har gjort, viser at bare fem prosent av oss kjenner det uhjulpet.

Fire av fem blir imidlertid positive når de får vite hva det innebærer: Å legge til rette for bevegelses- og orienteringsfrihet som et gode alle kan nyte godt av – og som er nødvendig for noen. Både Husbanken og ordføreren i Ski kommune understreker det første: At det er smart for alle å bygge med blikk for ulike livsfaser og med høyde for mulige funksjonsfall.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *