Fuger og klemmer til ny standard

De som flytter inn i selvbyggerprosjektet på Jåtten Øst i Stavanger, har grunn til å vente seg en lavere strømregning. Tømrerne som bygger de 73 rekkehusboligene har virkelig lagt seg i selen med vindtettingen.

Alle de første ferdigstilte boligene ble trykktestet. Seinere tar man stikkprøver. Testene gir raske indikasjoner på mulige forbedringer.

– Er det tett, står vindsperra som en ballong. Er det utett, må vi søke lekkasjepunktene og gå etter med fugepistol, forteller prosjektlederne John Erik Johnsen og Peder Voll i Byggefirma Tunge.

Firmaet har oppdraget med å sette opp husene på grunnmurer som selvbyggerne har murt.

Det som her blir gjort for å levere gode lavenergiboliger med mindre enn én luftveksling i timen, skal danne standard for firmaet, forteller daglig leder Ben Tore Tunge.

Kunne forbedre
Til å begynne med ble vindtettingen gjort som i alle år, og selv om resultatet ikke ble «så ille», var det mulig å gjøre det bedre. I tømrerlagene gikk det snart sport i å oppnå bedre resultater i målingene. Slik ble flere involvert i å tette best mulig. Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene. Lekkasje mellom kjellergulv og vegg ble fuget, rørgjennomføringer i gulvet ble fuget, og elektrikernes rør med ledninger ble tettet med skum så snart ledninger var trukket.

Doble sviller
Prosjektlederne forteller at det videre er funnet løsninger som fungerer i forhold til tetthetskravet. Om selvbyggerne ikke har støpt ei jamn murkrone, har de fått pålegg om å rette den. Ujamn topp på grunnmuren, medfører utettheter, har Johnsen og Voll erfart.

Oppå grunnmur klemmes svillemembran med to sviller, en rett på membranen, så oppretting og ny svill.
Rundt alle vinduer fuges det. Alle rørgjennomføringer fuges av den enkelte entrepenør, og det er avgjørende at fugemassen har noe massivt som det fester til. Derfor går alle elektrikerrørene gjennom stenderne.
Fuget blir det naturligvis også rundt ventilasjon over tak.

En liten feilslått spiker i gipsen, er nok til å skape uønsket lekkasje. Derfor festes gipsplatene tett, og tverrgående skjøter teipes.

Resultat etter innsats
Det har vært mye jobb og en del prøving og feiling, men resultatet står i stil til innsatsen, slår prosjektlederne og daglig leder Ben Tore Tunge fornøyd fast.

Med god margin har de klart kravet om mindre enn én luftveksling i timen.

Tunge sier firmaet har hatt fordel av medlemskap i Mesterhus Norge fordi boligkjeden har god erfaring og var tidlig ute med lavenergihus. Firmaet har fått god hjelp av Lars Myhre, teknisk sjef i Mesterhus Norge, til å kurse ansatte og andre fag som skulle delta i dette prosjektet. Slik fikk alle nødvendig forståelse for hvor viktig det er at dette følges opp, og i dette prosjektet opplever de at også elektriker og rørlegger tar ansvar for at resultatet skal bli best mulig. Viser målinger at resultatet ikke er bra, blir det tyngre å utbedre det etterpå.

73 selvbyggere
De 73 boligene i Jåtten øst bygges på oppdrag for Stavanger kommune, og er et selvbyggerprosjekt der kjøperne selv besørger grunnarbeider og grunnmur. De skal også ta seg av innvending maling og gulvlegging i alle rom så nær som våtrommene som Byggefirma Tunge leverer.

De 73 boligene er halvparten av et større boligkvartal, og består av tre og fire etasjes rekkehustun med en park på nesten 3 mål. Husene er tegnet April arkitekter, Oslo.

Prosjektet og tømrernes innsats for god vindtetting fikk positiv omtale på Grønn Byggallianses konferanse i Oslo før påske. Det er en del av Norwegian Wood hvor hovedpoenget er bygging med tre og trearkitektur som skal vises fram når Stavanger er europeisk kulturby i 2008.

Over 400 søkere
På nettstedet sitt forteller April arkitekter at det var over 400 unge søkere til de 73 boligene.
Arkitektene beskriver boligområdet på denne måten:
«En stram gate med langsgående parkering gir kvartalet en bymessig innramming og sørger for at boligområdet kan være bilfritt.
Husene bygges tett opp til fortauet, på urbant vis. Hver bolig har takterrasse på den ene siden og hage på den andre, slik at alle kan få maksimalt ut av solforholdene».

Husbanken berømmer prosjektet for at det er arbeidet godt med prinsippene for universell utforming og at det er skapt moderne arkitektur samtidig som man har fått til rimelige boliger.

Byggefirma Tunge har en kontrakt med Stavanger kommune for Jåtten øst som er verdt 45 millioner (eks mva.).
Firmaet har 42 ansatte og driver aktivt med boligbygging i Stavanger og nabokommunene.

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 6-07 som du kan bestille her ..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *