Byvandring i Murmansk

Murmansk er den største byen nord for Polarsirkelen. Den har vært sentral med sin isfrie havn siden den ble grunnlagt i 1916. Svært sentral blir den også nå etter hvert som olje- og gassvirksomheten i Barentshavet gir den ny tilstrømning av folk og virksomheter.

Byen vokste sterkt med sovjetstaten, og det bærer den naturlig nok fortsatt preg av. Lenin troner over byen og statuer og relieff minner både tilreisende og fastboende om den fordums mektige lederskikkelsen.

Murmansk oppleves som svært eksotisk for en førstegangs besøkende. Jeg fikk anledning til å besøke byen i forbindelse med en stort opplagt boligkonferanse der i slutten av oktober 2006. Noen formiddagstimer var jeg med på omvisning med gode guider, og jeg vandret gatelangs i en snødekt by med store bygninger i tildels uvant arkitektur og farger. Mintgrønn ser ut til å være populær.

På den store åpne ”de fem hjørners plass” ser vi det store 18 etasjer høye hotell Artika i ett av ”hjørnene”. Parkeringsplassen utenfor er ikke stor, og den er heller ikke fullt belagt.

Plassen preges for øvrig av en stor TV-skjerm som akkurat den dagen viser president Putin bak et stort skrivebord. Det ser ut til at han holder tale.
Om det er en tale og om det er en tilfeldighet at han er på skjermen akkurat denne onsdagen i oktober 2006, vet jeg ikke, og ikke får jeg spurt noen forbipasserende.

Men i fantasien kan man jo innbille seg at det er bare sånn det pleier å være med den store lederen stadig talende til sine undersåtter.

Butikkene med kjente merkenavn skal være på innmarsj. Ikke mange har utstillingsvinduer som trekker folk inn slik vi er vant med her hjemme. Likefullt skal Murmansk være et reisemål for shoppingglade folk fra Kirkenes og andre deler av Finnmark.
Flere butikker og mindre kjøpesentre holder seg med gatefeiere.
Brudesalongen i hovedgata Lenin prospekt, er en av dem. Her sørger den voksne dama for å feie unna snøslaps fra trappa – med bjørkeris!

Lavstatus trehus
Trehus har ingen høy status i Russland. Mange forbinder dem med offentlig eide bygninger som er dårlig vedlikeholdte.
Beboerne vil fra gammelt av ikke ta ansvar for fellesarealer, tak, loft og trappeoppganger, og vedlikeholdet skranter.
Det sies at russere av den grunn foretrekker alle andre etasjer enn toppetasjene for å slippe problemer om taket er utett.

Butikk i lastebilen
På en åpen plass står en gammel lyseblå lastebil med åpne bakluker. Den rommer strøkets nærbutikk.

Blokker i tusentall
Murmansk er for en stor del bygd opp i sovjettida, og den dominerende boligformen er enorme boligblokker.
Det skal være minst 12.000 av dem som sårt trenger rehabilitering.

Sett fra utsida kan det virke som hver og en tar ansvar for sin leilighet i den forstand at vinduer skiftes etter den enkeltes forgodtbefinnende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *