Fraværet fortsetter å falle

Den positive utviklingen med fallende sykefravær i byggebransjen fortsetter. I siste kvartal i fjor var fraværet hele 27 prosent lavere enn ett år tidligere. Det betyr at 3.000 flere er på jobb hver dag.

Nå ber administrerende direktør Sverre Larssen i Byggenæringens Landsforbund Regjeringen om å legge vekk forslaget om å innføre en arbeidsgiverandel ved langtidssykefravær.

IA-avtalen får æren
Det registrerte sykefraværet i fjerde kvartal i fjor endte på 6,5 prosent, hvorav 5,6 prosent er legemeldt fravær og 0,9 egenmeldt. Langtidssykefraværet faller mest.

Byggenæringen er den bransjen som nå kan vise til den største reduksjonen i sykefraværet, som ikke har vært så lavt på over fem år. Flere store anleggsprosjekter kan vise til sykefravær helt ned mot 1,5-2 prosent.
– Vi setter dette helt klart i sammenheng med den innsatsen som legges ned i Inkluderende Arbeidsliv-arbeidet (IA-avtalen), sier Larssen.

Nesten halvparten av alle ansatte i BNL-bedrifter omfattes nå av IA-avtalen, som løper ut ved årsskiftet.

Mens sykefraværsdelen av IA-avtalen nå er i ferd med å realiseres, er punktene om å ansette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og å øke den reelle pensjonsalderen ved at eldre får stå lengre i jobb, langt fra målet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *