Kristin Runde fra Nomiko og John Harald Sand fra Hold Norge Rent vil besøke 20 bygge- og anleggsplasser for å kartlegge plastforsøplingen. (Foto: Nomiko)

De vil sjekke byggavfallet for plast

Halvparten av lederne på bygge- og anleggsplasser ser ikke på plastforsøpling som et problem og tar sjelden opp plastforsøpling i prosjektene.

Den lave bevisstheten vil Hold Norge Rent og Nomiko – Norsk Miljøkompetanse gjøre noe med. De går sammen i et prosjekt som skal undersøke plastforsøplingen fra norske bygge- og anleggsplasser.

I en pressemelding forteller Sverre Valde, prosjektleder for kartleggingen og daglig leder i Nomiko, at en betydelig del av plastforsøplingen i Norge stammer fra bygge- og anleggsplasser.

Les også: 180 000 tonn plast må kunne brukes til noe

Hvordan virker tiltakene

Nå blir det en viktig del av prosjektet å kartlegge effekten av de tiltak som er iverksatt for å hindre plastforsøpling. Det blir foretatt visuelle undersøkelser av de ulike typer plastholdig avfall som ligger på bakken og som videre kan havne på avveier. Ulike områder og aktiviteter som kan være kilde til forsøpling, blir studert. Områder både innenfor og utenfor byggegjerdet blir undersøkt.

I løpet av et par måneder vil Kristin Runde, rådgiver i Nomiko, og John Harald Sand, prosjektleder for landforsøpling og kartlegging i Hold Norge Rent, foreta over 20 besøk på bygge- og anleggsplasser.

Dårlig kommunikasjon

– Vi er glade for at byggebransjen tar oss imot og lar oss besøke ulike prosjekter slik at vi sammen kan redusere plastforsøplingen, sier Kristin Runde.

– Besøkene avdekker blant annet at det må bli bedre kommunikasjon mellom de som river bygg og de som prosjekterer bygg. Det er riveentreprenørene som vet hvilke byggeelementer som blir problemfraksjoner den dagen materialer skal rives eller demonteres, sier hun.

Småbiter ligger og flyter

– Mange er flinke til å sørge for at større biter avfall kastes i container, og på den måten sendes til riktig sluttbehandling, sier Jon Harald Sand.

– Mindre biter og lettere elementer som kapp fra ledninger og rester av EPS og plastemballasje havner ofte på bakken før det blåser videre eller knuses ned i grunnen. Det at vi kommer på besøk, ser ut til å virke bevisstgjørende. De vi prater med, oppdager potensiell plastforsøpling som de tidligere ikke har lagt merke til, sier han.

Prosjektet finansieres med midler fra Handelens Miljøfond. Sluttrapporten og forslag til tiltak blir offentliggjort tidlig neste år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *