De siste ti årene har Arbeidstilsynet gjennomført ca. 550 tilsyn med kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter og offentligrettslige organer. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Starter tilsyn med offentlige oppdragsgivere

Arbeidstilsynet har nå startet årets tilsyn med offentlige oppdragsgiveres plikt til å følge opp lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter.

– Årlig kjøper offentlige virksomheter inn varer og tjenester for 650 milliarder. Offentlige oppdragsgivere har både mulighet og også plikt til å hindre at useriøse og kriminelle aktører skal få fotfeste og at de seriøse virksomhetene taper i konkurransen om kontrakter, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

500 tilsyn

De siste ti årene har Arbeidstilsynet gjennomført ca. 550 tilsyn med kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter og offentligrettslige organer. En gjennomgang av tilsynene viser at Arbeidstilsynet fant brudd på regelverket om krav til kontroll og oppfølging av kontraktene i sju av ti tilsyn, der dette ble kontrollert.

– Funnene fra tilsynene viser at det kontraktsmessige ofte er i orden, mens kontrollarbeidet mangler eller har mangler i mange tilfeller. Våre inspektører rapporterer at mange av de offentlige oppdragsgiverne ikke forstår helt hva de skal gjøre og hvilke krav som faktisk stilles i regelverket, sier direktøren i Arbeidstilsynet.

Direktoratet minner om at offentlige innkjøpere skal stille krav til lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter, og følge opp at det etterleves. Ansatte hos leverandører og underleverandører til offentlige kontrakter skal ha lovlige lønns- og arbeidsvilkår.

Kravene gjelder ved tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter både hos statlige myndigheter, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer.

Ledelsen i de offentlige virksomhetene har det overordnede ansvaret for arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter.

Du kan lese mer om offentlige oppdragsgiveres ansvar her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *