Regjeringen øker bevilgningen til Enovatilskuddet slik Stortinget og Energikommisjonen har bedt om. (Illustrasjonsfoto: GLAVA)

Energieffektivisering vil bidra til å styrke kraftsituasjonen

De fleste bygg som skal være med oss videre inn i det grønne skiftet er allerede bygget. Bygghåndverk Norge støtter derfor Energikommisjonen når de viser til at det store potensialet for energieffektivisering i byggsektoren er i eksisterende bygningsmasse.

– Samtidig har ikke kommisjonen anvist tilstrekkelige løsninger for å kunne hente ut dette potensialet, skriver paraplyorganisasjonen for ulike landsforbund og bedrifter innen bygghåndverk.

Les også: Robert Steen blir leder for Bygghåndverk Norge

Vi må spare 20 TWh i bygg raskt

Energikommisjonen gir i sin rapport «Mer av alt – raskere» gode begrunnelser for å øke energiproduksjonen og bruke energien mer effektivt. Bygghåndverk Norge har i sitt høringssvar gitt sin tilslutning til kommisjonens vurderinger gjeldende effektiviseringspotensialet i byggsektoren frem mot 2030, også når den understreker at 15-20 TWh i all hovedsak må tas ut i eksisterende bygningsmasse.

Derimot har ikke Energikommisjonen maktet å fremlegge forslag til hvordan målet skal nås. De forslag som gis er for uforpliktende til å utløse tilstrekkelig investeringslyst og mangler også en sosial profil.

Økonomisk støtte og Rehab-Tek

Det er hverken teknologi- eller produktutvikling som er den største barrieren for energieffektivisering i byggsektoren. Økonomisk stimulans i tilstrekkelig omfang innrettet mot et lavere og skrittvist oppgraderingsnivå, er veien å gå. Det vil være avgjørende for å kunne oppmuntre boligeiere, sameier og øvrige eiendomsinnehavere til oppgradering av energistandarden i eksisterende bygningsmasse.

En betydelig økning av støtten til energieffektivisering vil bidra til arbeidsplasser i byggenæringen, redusere behovet for strømstøtte og investeringer i energiproduksjon og infrastruktur.

Energikommisjonen utviser også manglende forståelse for den betydning byggereglene, med krav til produkter, utstyr og kvalifikasjoner, har for å energieffektivisere eksisterende bygningsmasse. Bygghåndverk Norge anbefaler etablering av en «Rehab-Tek» og endringer i byggesaksforskriften som bedre vil sikre krav til materialer, utstyr og kvalifikasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *