Energieffektiviseringstiltak i bygg er et av få tiltak som ikke krever omfattende nyinvesteringer i infrastruktur og annen kraftproduksjon. Her ses solceller på Tiller videregående skole. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Fylkets egne bygg skal produsere fornybar energi

Trøndelag fylkeskommunes eget selskap, Grønt hjerte AS, skal de neste fem årene investere 160 millioner på fornybar energi.

Grønt hjerte er et selskap som skal høste, lagre, produsere og distribuere elektrisk og termisk energi til alle fylkets bygninger. 

Vil løse sitt eget energibehov

Grønt hjerte planlegger nye investeringer på 160 millioner kroner de neste fem årene, og er allerede godt i gang med arbeidet. Etablerte anlegg finnes allerede ved de videregående skolene på Mære, Levanger, Charlottenlund, Tiller, Heimdal og Skjetlein.   

Fylkets største solcelleanlegg er i dag på Tiller videregående skole. Her sørger brukte bilbatterier for maksimal utnyttelse av det rundt 3200 m2 store solcelleanlegget.   

Anna I.E. Bergman er ansatt som daglig leder i Grønt hjerte AS. (Foto: Siva)

Anna I.E. Bergman ble nylig ansatt som daglig leder for selskapet. Hun kommer fra stillingen som eiendomssjef i Siva SF. Hun har tidligere vært leder i Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon (AØF), og har lang erfaring med forretningsutvikling, ledelse og økonomi. Bergman har også allsidig kompetanse som strekker seg fra media, glassblåsing, hotell og restaurant til eiendomsutvikling.  

– Jeg gleder meg til å ta Grønt hjerte videre og bidra til det grønne skiftet med bærekraftige løsninger, sier hun. 

Sjøvann og solceller

Planene for nye, grønne investeringer er mange. Blant annet skal en sjøvannskollektor plasseres ut i sjøen ved nye Johan Bojer videregående skole i Vanvikan. Skolen, som står ferdig til våren, får solceller på tak og fasade. 

– Vi planlegger også flere anlegg på Guri Kunna, Ole Vig, Cissi Klein videregående skoler, fylkets hus i Trondheim og Trondheim katedralskole for å nevne noen, sier Bergman.   

Med en bygningsmasse på rundt 500 000 m2 har Trøndelag fylkeskommune et årlig energibehov på cirka 60 GWh. Nesten 6 GWh av dette behovet dekkes gjennom fornybar energi. Målet er en produksjon på mellom 8 og 9 GWh i 2023. Det meste av energiproduksjonen kommer fra termisk energi som er energi lagret i materialer som senere kan utnyttes til oppvarming eller kjøling. Andelen elektrisk energi fra solceller øker imidlertid stadig.   

– Fremover blir det viktig å se på teknologiske løsninger og kombinere flere energikilder. Vi ønsker også et samarbeid med andre eiendomsaktører og teknologipartnere som en viktig del for å nå målsetningene til et nullutslipps Trøndelag, avslutter Bergman.   

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *