Mange vil huske Erling Akautrud for hans gode humør og smittende latter. (Foto: Bjørn Schem, Mesterhus Oslo).

En tømrerfagets hedersmann er gått bort

Fredag 27. januar døde Erling Askautrud etter lengre tids sykdom. Han ble 71 år gammel.

Erling fulgte i sin fars fotspor og hadde stor interesse for faget og familiebedriften. Han nedla et stort arbeid for bransjens interesser gjennom tillitsverv i lokalforeningen i Oslo og sentralt i Byggmesterforbundet. Han var tillitsvalgt i Bygg- og tømrermestrenes forening i to perioder på 1980- og 1990-tallet, og ledet styret for Opplæringskontoret for tømrerfaget fra 2004 til 2008. Videre var han nestformann og formann i Byggmesterforbundets styre i perioden 1996–99.

Gjennom sitt virke ble Erling kjent med bransjekolleger over hele landet og vil bli husket for sitt gode humør og smittende latter. Vi er mange som har gode minner om møter og hyggelige samvær med ham og kona Bente.

Han var iherdig og ivrig i alt han gjorde, enten det handlet om det faglige og prosjekter i Håndverksbygg, eller privat i trening på sykkel, ski og etter hvert golf som i mange år var den store lidenskapen.

Erling overtok og drev familiebedriften sammen med Bente. Etter hvert har deres barn Stine og Steffan overtatt virksomheten.

I Byggmesteren og Byggmesterforbundet har det alltid vært lett å spørre Erling og Håndverksbygg når vi har trengt et referanseprosjekt eller noen gode tømrere til å teste produkter og demonstrere nye løsninger. Også på dette området har Erling åpenbart vært en god læremester, for den gode velviljen lever videre med neste generasjon.

Per Bjørn Lotherington
Ansvarlig redaktør

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *