I tildelingsbrevet, som nylig er sendt tilsynet, angis de økonomiske rammene, og også prioriteringer, mål og rapporteringskrav for 2023. I tillegg er tildelingsbrevet styrende for hvilke områder som har høyest prioritet.

Tilsynet skal gi reaksjoner som i størst mulig grad bidrar til at virksomheter som bryter regelverket endrer praksis. I tillegg skal nytt overtredelsesgebyr vurderes ved gjentatte regelverksbrudd.

– Arbeidstilsynet er et av de viktigste verktøyene vi har for å avsløre sosial dumping og useriøsitet. Derfor har vi også styrket tilsynet med 25 millioner kroner til økt kapasitet, tilsyn og kontroll. Dette vil bidra til økt tilstedeværelse i arbeidslivet, sier Mjøs Persen.