God løsning for varmepumpe på småbruk ihht Riksantikvarens nye veileder. (Illustrasjon: Riksantikvaren)

Råd nr 1 fra Riksantikvaren: Vurdér varmepumpe først

– Vårt råd er å velge varmepumpe først for å spare strøm i gamle hus. Det skal være enkelt å gjøre gode valg som tjener både gamle hus, klimaet og eiernes lommebok, sier riksantikvar Hanna Geiran.

I en ny undersøkelse fra Respons analyse viser det seg at mange eiere av hus med vern tror at varmepumpe ikke er mulig for dem.

Ny veileder om varmepumpe i eldre boliger

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2022 blant 2357 huseiere, både eiere av fredede og vernede og samt huseiere generelt. 42 prosent av eierne av bygg med vern oppgir at vern er en årsak til at de ikke har installert varmepumpe.

Samtidig mener 11 prosent at det er et stort inngrep, og 10 prosent mener at det er stygt.

– Denne høsten har vi jobbet frem en ny veileder om at det enkleste, mest effektive og billigste tiltaket som også gir minst inngrep i gamle bygg er å installere varmepumpe, sier Geiran.  – Skal folk velge et tiltak for å spare energi i sitt gamle hus, så bør de tenke varmepumpe først.

Riksantikvaren har laget en kort film om energisparing i gamle hus som du kan se under:

– Vi vet at det er folk der ute som tidligere kan ha fått nei fra fylke eller kommune når de har søkt om å installere varmepumpe i gamle hus. Med den kunnskapen vi nå har på plass om effekten, så har vi ett klart råd: Søk en gang til!

Grunnen til at varmepumpe er bra for gamle bygg både knyttet til effekten det gir på energibruken, men også at det er enkelt å fjerne varmepumpen uten at bygget blir skadet. Dersom eieren senere vil fjerne varmepumpen for å tilbakeføre huset, er det rett og slett svært enkelt å reversere.

– Vi har selvfølgelig noen konkrete råd og illustrasjoner som viser at det kan se greit ut, sier Geiran. – Tenk på hvor du plasserer varmepumpen ute og inne, og unngå helst å sette den ut mot veier og plasser. Vi anbefaler at du bygger et varmepumpehus rundt den, og mal det i samme farge som huset ditt.

Råd om varmepumpe i bygårder

Å sette opp varmepumper i bygårder er litt mer komplisert, men veilederen viser hvordan dette kan la seg gjøre. Da er det viktig at borettslag eller sameier lager en felles plan.

– Riksantikvaren har i flere år jobbet med å utvikle veiledere og inspirasjonsmateriell for å vise at det er mulig å gjøre gode grep i gamle hus. Det er klart at gamle hus generelt sett har et større strømforbruk enn helt nye bygg, rett og slett fordi kravene til isolering var helt annerledes i fortiden.

God løsning for varmepumpe i trehus ihht Riksantikvarens nye veileder. (Illustrasjon: Riksantikvaren)

Riksantikvaren har andre veiledere for å spare energi, og senere kommer Riksantikvaren også med en veileder for solcellepaneler på fredede og vernede bygg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *