Tømrerbas Per Håkon Løvoll og tømrerlærling Tora Synes Hagerup har sikkerheten høyt på agendaen når de bygger leiligheter og rekkehus i boligprosjektet Fjordsyn i Ålesund. (Foto: OBOS)

Sikkerhet øverst på læreplanen

I OBOS Block Watne er sikkerhet noe av det første lærlingene får opplæring i.

– Fysisk og psykisk arbeidsmiljø er noe av det viktigste på en arbeidsplass. Våre medarbeidere skal komme vel hjem, hver dag, sier Marianne Gjertsen Ebbesen, konserndirektør for boligutvikling trehus i OBOS.

– Når vi tar inn tømrerlærlinger, er sikkerhet noe av det første vi gir opplæring i. Det gjør at lærlingene etter hvert opptrer som forbilder for kolleger og får gode holdninger til egen og andres sikkerhet.

Sikkerhetsuka konsernet har arrangert for alle ansatte i høst, er med på å øke kunnskap og bevissthet rundt hva som skal til for å ha et sikkert og godt arbeidsmiljø, enten man jobber på kontor eller byggeplass.

– Alle som jobber hos oss skal vite hva de selv kan gjøre for å forebygge skader, ta vare på hverandre og hvordan de skal opptre dersom det først skulle skje en ulykke, sier hun.

 

Bedre sikkerhetsopplæring på jobb

Tora Synes Hagerup er en av 23 lærlinger i OBOS Block Watne. Hun kommer inn i arbeidslivet med bedre kunnskap om HMS enn det eldre kolleger gjorde den gangen de var nye i arbeidslivet.

– Sikkerhet og arbeidsmiljø er en del av tømrerutdanningen, men som lærling i OBOS Block Watne, har jeg fått langt grundigere opplæring, blant annet gjennomgang av sikkerhetshåndboka og opplæring i bruk av maskinverktøy, forteller Tora Synes Hagerup.

Hun jobber på boligprosjektet Fjordsyn i Ålesund, og er påpasselig med å bruke riktig verneutstyr til de ulike arbeidsoperasjonene.

– De fleste av kollegaene mine er flinke til å bruke verneutstyr, men det har hendt at jeg har måttet minne eldre kollegaer om å bruke riktig verneutstyr.

 

Økt bevissthet om sikkerhet

Tømrerbas Per Håkon Løvoll er verneombud på byggeplassen. Selv tok han svennebrevet for 13 år siden og opplever at bevisstheten rundt sikkerhet har økt siden den gang.

– Min første jobb var i en mindre bedrift. De ville være flinke på sikkerhet, men manglet nok litt kompetanse. Da jeg begynte i Block Watne for åtte år siden, var sikkerhet høyt på agendaen, og siden har fokuset på sikkerhetsopplæring bare økt.

 

Skolene er ikke flinke nok

Tømrerbasen mener at opplæring og holdningsskapende arbeid er en like viktig del av opplæringen som det rent faglige. Skolene er ikke flinke nok til å forberede lærlingene på risikoer de møter på byggeplassen.

– Vi jobber mye med dette den første tida. Bygging av stillaser, riktig bruk av verneutstyr til de forskjellige arbeidsoperasjonene og bruk av sikkerhetsnett på tak og bjelkelag, er blant temaene vi gir opplæring i. Vi vil unngå at lærlinger arbeider i sele og i de mest risikable arbeidsoperasjonene før de har fått litt erfaring, sier han.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *