Noen av Peabs fagarbeidere som jobbet med å bygge Sandbukta Terrasse. (Foto: Mats Bakken, Peab)

Leverte 50 boliger i tide på tross av uriktig byggestans

Til tross for at byggingen ble stanset i fire måneder for fornyet politisk behandling, klarte entreprenøren Peab å ferdigstille boligprosjektet Sandbukta Terrasse i Sarpsborg bare én måned senere enn planlagt.

Sommeren 2022 var det innflytting i det nye borettslaget Sandbukta Terrasse ved Glomma i Sarpsborg. Forsinkelsen fikk få følger for prosjektet.

Egne fagfolk taklet fremdriften

– Det klarte vi ved å ta inn flere folk og påskynde betongarbeidene, slik at forsinkelsen i liten grad forplantet seg. Og vi fant smarte løsninger ved å trekke inn egne fagarbeidere i prosjekteringen, forteller Charlotte Dangstorp, prosjektleder for Peab Bygg i Østfold.

På den måten kunne tømrerne på Sandbukta Terrasse komme i gang tidligere enn hva som ellers hadde vært mulig. Og de kunne bygge raskere enn først antatt.

Sandbukta Terrasse ligger på Hafslundsøy i Sarpsborg og har flott, vestvendt utsikt mot Glomma. (Foto: HABO)

I juli 2022 var det innflytting i de første leilighetene i Sandbukta Terrasse, opprinnelig planlagt i juni samme år. Byggherren HABO, Halden Boligbyggelag, er godt fornøyd med de 50 boligene, som ligger i et attraktivt og sentralt område på Hafslundøy med utsikt mot Glomma.

Én byggefase i stedet for to

Årsaken til at byggearbeidene ble stanset i desember 2020, var at Sarpsborg kommune fikk en naboprotest på antall leiligheter som skulle bygges på tomta. Da saken ble behandlet politisk, ble det klart at antall leiligheter var i tråd med både reguleringsplanen og rammetillatelsen, slik at byggeprosjektet kunne settes i gang igjen i april 2021.

Charlotte Dangstorp, prosjektleder i Peab. (Foto: Mats Bakken, Peab)

– Vi snudde alle steiner og satte inn flere tiltak for å korte inn på byggetiden. Fordi salget av leilighetene hadde gått så bra, kunne vi bygge alle fem byggene i én fase i stedet for to trinn, som først planlagt, forteller Dangstorp.

Egne fagarbeidere en fordel for planlegging og arbeidsmiljø

I slike tilfeller blir det ekstra viktig for bygningsingeniørene å optimalisere løsningene, det vil si finne de beste byggemetodene og de smarteste måtene å utnytte materialene på. Da gjelder det å være ekstra årvåken, for man kan risikere å velge løsninger som i praksis ikke fungerer så bra på byggeplassen.

– Derfor er det viktig i planleggingsfasen å ha med seg de som skal utføre arbeidene. På Sandbukta Terrasse hadde vi god nytte av å trekke inn betongarbeidere og tømrere. Slik klarte vi å korte ned på byggetiden uten å lage nye problemer på arbeidsplassen, sier Dangstorp.

Hun legger til at det også er en fordel for arbeidsmiljøet med denne måten å jobbe på. At Peab har egne fagarbeidere ute på byggeplassen skaper lagfølelse og gjennomsiktighet i hele byggeprosjektet.

(Foto: HABO)

Utfordringene underveis i prosjektet omfattet ikke bare byggestans, men også smittevernrestriksjoner og kostnadsøkning på byggevaremarkedet. Prosjektleder Charlotte Dangstorp fremholder det gode samarbeidet med byggherren HABO som avgjørende for å finne gode løsninger underveis.

– HABO har vært en engasjert byggherre med god forståelse for prosjektgjennomføring. De har tatt beslutninger på en effektiv måte, og i de tilfellene de ikke har vært enige i våre løsningsforslag, har vi sammen prosjektert frem ønsket løsning, sier Charlotte Dangstorp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *