Fiskeværet Nusfjord på Flakstadøya er et populært turistmål. Å ikke bygge nytt her vil bevare det eksisterende best, mener kommunestyret. (Foto: Wikipedia)

Null nybygg i arealnøytral kommune?

Flakstad kommune i Lofoten vil bli arealnøytral – det kan bety at oppføringen av nye bygg bare tillates når noe eksisterende fjernes.

I forbindelse med fremleggingen av ny kommuneplan for 2019 – 2031 har det nye kommunstyret vedtatt at Flakstad, som landets første kommune, skal bli arealnøytral, skriver NRK Nordland.

– Må tenke oss bedre om

Vedtaket har partiene SV og Senterpartiet tatt fordi de mener at arealendring er den største trusselen mot naturmangfoldet. Skal det bygges nytt i Flakstad kan man ikke ta i bruk arealer som ikke allerede er utbygget.

– Det kan hende det blir utfordringer. Men vi ønsker ikke hytter på hvert et nes og ved hver vik. Da ødelegger vi jo naturen. Og det er nettopp naturmangfoldet vi lever av her i Flakstad, sier påtroppende ordfører Trond Kroken (Sp) til NRK.

Ordføreren håper at vedtaket vil gavne hele kommunen men er klar over at noen vil reagere.

– Det har ikke vært protester foreløpig, men vi er forberedt på noen politiske tak i tiden som kommer. Jeg må understreke at dette ikke betyr stopp i næringsutbygging og hyttebygging, men vi må bare tenke oss bedre om før vi gjør det, sier Kroken.

Null tap av natur

Miljøvernorganisasjonen Sabima har en definisjon på hva arealnøytralitet betyr:

– En arealendring kan være å anlegge industritomt på en våtmark, å plante industriskog der det tidligere har vært gammelskog, eller å la slåtteeng gro igjen. I praksis er slik omdisponering av areal forbruk av naturareal. Det viktigste tiltaket for å stanse tapet av biologisk mangfold er å få kontroll med dette forbruket. Å fortette og gjenbruke natur som allerede er påvirket er blant de viktigste tiltakene, skriver Sabima på sine nettsider.

Sabima var først ute med å ta begrepet i bruk i 2013 og at målet om arealnøytralitet (null tap av natur) bør telle på samme måte som målet om å bli karbonnøytral.

– En bærekraftig utvikling har ikke rom for å forbruke naturarealer slik vi gjør i dag, mener Sabima og ber alle kommuner som vurderer innføring av arealnøytralitet om å starte med å føre et arealregnskap i kommunen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *