Fireetasjes boligblokk i tre på Løkenåsen i Fet kommune, der Støren Treindustri har levert elementer til utbygger BoligPartner. Nå utvikler man løsninger for høyere trebygg. (Foto: BoligPartner Trehusene)

Bindingsverkkonstruksjoner inntil åtte etasjer skal bli konkurransedyktige

SINTEF og Støren Treindustri AS gjennomfører for tiden et forskningsprosjekt for å utvikle et konkurransedyktig konstruksjonssystem i lette trekonstruksjoner for bygg med fem til åtte etasjer.

Så langt er det vanlig med bindingsverkbaserte løsninger opptil tre-fire etasjer, og i noen tilfeller modulsystemer opp til fem etasjer. Det vil si at løsninger for flere enn fire etasjer vil være banebrytende i Norge, skriver SINTEF.

Les også: Trehus kan bygges høyere i bindingsverk og Vil selge Trehus for 500 millioner på tre år

Prosjekt BV2020

De største tekniske utfordringene omhandler brann, avstiving og lyd­forhold.

– Et annet viktig moment er at løsningene skal baseres på industriell prefabrikasjon i form av tre-elementer, der kvalitet, produktivitet og effektivitet ivaretas på en bedre måte enn med plassbygging. Dette er et viktig konkurransefortrinn for oss, sier Per Gunnar Nordløkken, som er teknisk sjef i Støren Treindustri.

Støren Treindustri spesialiserer seg på automatisert husproduksjon. (Foto: Støren Treindustri)

Prosjektet BV2020 startet for to år siden og skal etter planen være avsluttet i løpet av 2023. Planen er også at prosjektaktiviteten skal gå hånd i hånd med etablering av et pilotbygg.

– Dette har det ikke vært mulig å realisere så langt, men vi har god tro på at det vil bli en slik mulighet på tampen av prosjektet, det vil si i løpet av 2023, forteller seniorforsker Anders Homb i SINTEF.

Nye løsninger for etasjeskiller

Det er til nå utviklet en ny løsning for etasjeskiller i prosjektet. Denne er basert på trebjelker som har en spenn­vidde opptil åtte meter for vanlig brukssituasjon i leilig­hetsbygg. Løsningen er verifisert med målinger og beregninger mht. komfortkriteriet.

Det er også utviklet en ny, optimalisert løsning for etasjeskiller mht. lydisolasjon, som med god margin tilfredsstiller anbefalte grenseverdier for trinnlydisolasjon.

Trehusene på Løkenåsen. (Foto: Tenk Tre/BoligPartner)

Det er mulig å produsere hele dette golv­elementet ferdig i fabrikk, inkludert himling som kan heises direkte på plass. Løsningen er verifisert med en større måleserie i lydlaboratorium. Som supple­ment til andre akustiske vurderinger er det også gjennomført feltmålinger.

– Denne etasjeløsningen er også testet i en fullskala branntest. Resultatet er meget lovende, og vi vil trolig kunne dokumentere at løsningen ivaretar kriteriene som er satt for fullstendig brannforløp i henhold til TEK17, forteller Homb.

Viktig tverrfaglig samhandling

Prosessen i prosjektet er i stor grad basert på månedlige arbeids­møter mellom SINTEF-forskerne og industripartnerne. Her avtales konkrete arbeidsaktiviteter, diskusjon av oppnådde resultater og prioriteringer av arbeidet framover.

Støren Treindustri, i samarbeid med InnTre Kjeldstad AS, bygger konstruksjonsmodellene som testes underveis i prosjektet.

– Mellom møtene arbeider alle de involverte med de dedikerte oppgavene. En totalløsning for et slikt byggesystem er også helt avhengig av at alle de viktige, tekniske funksjonene og produksjonsmulighetene ivaretas samtidig. Derfor er den tverrfaglige samhandlingen i prosjektet svært viktig, sier Homb.

Produksjonsvennlig systemløsning

For å ivareta avstiving og bærende funksjon til systemet, er det utviklet en helt ny variant av bindingsverk som også er produksjons­vennlig. Systemløsningen baserer seg på opptil tre etasjer høye veggelementer som kan ferdigproduseres i fabrikk fram til innvendig utforing.

Trehusene på Løkenåsen. (Foto: Tenk Tre/BoligPartner)

Her pågår det nå et arbeid med bruk av avansert beregningsverktøy for å dokumentere prosjekttilpassede løsninger. Veggløsningen muliggjør også fleksi­bilitet når det gjelder plassering av vindus­åpninger.

– Vi går nå inn i en periode med større fokus på bærende yttervegger, både med hensyn til brann og lydoverføring (flanketransmisjon). Det planlegges for en ny fullskala branntest av veggløsningen som har blitt arbeidet fram så langt, forteller Homb.

Resultater herfra vil bli svært viktige med hensyn til hvilken dokumentasjon og verktøy som RIB, RIBR og RIAKU kan benytte som underlag for prosjektering.

– Vi går derfor inn i et spennende prosjektår, hvor vi også vil formidle mer detaljerte resultater fra prosjektet, sier Homb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *