Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen. (Foto: Johnny Vaet Nordskog)

Gi førstegangskjøpere klar bane i boliglånsforskriften

Regjeringen må lette på boliglånsforskriften for førstegangskjøpere, mener Eiendom Norge.

– Mot å binde renten, bør førstegangskjøperne få unntak i flere av reglene i boliglånsforskriften, mener administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Blant annet må førstegangskjøperne med rentebinding få unntak fra kravet om «stresstesten» med fem prosent rentepåslag, sier han i forbindelse med at den såkalte sykepleierindeksen ble lagt fram i dag.

Indeksen viser at en enslig sykepleier nå kan finansiere en svært liten andel av boliger i Oslo, under 3,5 prosent. I de andre store byene varierer andelen en sykepleier kan kjøpe fra 21 til 28 prosent.

Jobbe sammen for moderat prisvekst

Lauridsen tar til orde for en periode med moderat boligprisutvikling for å senke terskelen for å bli boligeier. Han mener stat, kommune og privat sektor må jobbe sammen for det. Statlig krav må forenkles, kommunene må regulere nok av de boligene som etterspørres og eiendomsbransjen må bygge og selge boligene, sier Lauridsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.