Bilene er blitt større, da må parkeringsplassene bli det også. (Foto: Pixabay, SINTEF)

Bilene blir større, men p-plassene er like små

Nå skal Byggforskseriens avisninger for parkeringsplasser og garasjeanlegg revideres.

Vi hører stadig om tvistesaker rundt parkeringsplasser, særlig i boligblokker. Felles for tvistesakene er at parkeringsplassene er underdimensjonert i forhold til den faktiske størrelsen på beboernes biler, skriver SINTEF i en pressemelding.

Les også: Fersk dom: Parkeringsplasser må være minst 2,5 meter brede (+)

– Byggforskseriens anvisninger blir ofte vist til i tvistesaker.Det er bakgrunnen for at vi nå skal revidere anvisingen om parkeringsplasser og garasjeanlegg, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.

Som en del av forarbeidet har han kartlagt størrelse og svingradius på bilene som selges i dag.

Dette sier regelverket

Byggforskseriens anvisning 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg er basert på disse paragrafene i byggteknisk forskrift (TEK17) :

  • § 8-1: «Opparbeidet uteareal skal utformes slik at det er tilstrekkelig egnet til sin funksjon.» (Veiledningen til bestemmelsen sier at parkeringsareal inngår i opparbeidet uteareal.)
  • § 12-1 (1): «Byggverk skal ha planløsning tilpasset byggverkets funksjon.»
  • § 12-5: «Byggverk skal ha en utforming som forebygger fare for skade på personer og husdyr ved sammenstøt eller fall.»
  • § 12-7 (1): «Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming, romhøyde og størrelse tilpasset sin funksjon.»

Dimensjonene som oppgis i Byggforskserien, er basert på tall fra Statens vegvesens håndbok N100 (tidligere 017) Veg og gateutforming og Statens vegvesens og Gjensidige NORs Utforming og drift av parkeringsanlegg. Sistnevnte er fra 2002, og førstnevnte har hatt tilnærmet uendrede verdier i flere tiår.

Dimensjonerende bil

Statens vegvesen legger «dimensjonerende kjøretøy» til grunn for sine dimensjoneringsnormer. Dimensjonerende kjøretøy er en «boks» som de aller fleste biler i den aktuelle kategorien skal passe inn i. Det er altså ikke en gjennomsnittsstørrelse, men en «dette-må-det-være-plass-til»-størrelse.

Dimensjonerende personbil har blitt utypisk for dagens biler – ikke bare når det gjelder ytre dimensjoner, men også ved at den har en annen fordeling av overheng foran og bak. Ytre overheng er differansen mellom ytre avgrensing og utsiden av ytre forhjul når bilen svinger med maksimalt rattutslag.

– Kunnskapen om størrelsen og svingradiusen til biler som selges i dag, gir grunnlag for å endre anvisningene for parkeringsplasser, sier Kirkhus.

Slik har bilene vokst

Hittil har dimensjonerende bil vært 1,8 m bred og dimensjonerende svingdiameter (ytre overheng) 12,0 m.

– Ut fra statistikken mener vi det må være riktig å nå sette bredden på dimensjonerende personbil til 1,9 m. Bredde med speil mener vi må settes til 2,1 m og dimensjonerende svingdiameter (ytre overheng) til 13,0 m, sier Kirkhus.

Når SINTEF skal revidere Byggforskseriens anvisning 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg, er målet å

  • angi mer detaljert hva som er nødvendig plass for bil og manøvrering
  • angi mer detaljert hva som er nødvendig plass for å komme inn og ut av bilen, samt gå forbi bilen
  • ha et bedre dokumentert underlag for anbefalingene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.