Adm. dir. Heidi Finstad i Treindustrien. (Foto: Ingar Sørensen)

Donald Duck, Andeby og verdensproblemene i byggenæringen

– Det er desverre ikke så enkelt som det hevdes at treindustrien sitter med nøkkelen til løsning på oppbremsing i boligsalget, skriver Treindustrien.

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, den er svært konjunkturutsatt og dekker flere viktige samfunnsbehov som sysselsetting, produksjon av boliger, bygg og infrastruktur. Sektoren har også stor påvirkning for energiforbruk og for klima- og miljømål.

Les også: Nye prisøkninger på byggevarer i juni: – Tror de virkelig at håndverkere og huseiere har råd til dette? (+)

Pandemien gjør sektoren sterkt preget av en betydelig ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Etter at Ukrainakrigen brøt ut, er situasjonen ytterligere forverret. Prispress på alle byggevarer som eksempelvis stål, betong, glass og trelast sammen med energipriser, transportkostnader, økte lønnskostnader og matvarepriser gir høy inflasjon.

Varsel om renteoppgang i et land med en boliggjeld på hele 3.127 milliarder, ifølge SSB-tall, gir økt usikkerhet som gjør at nødbremsen går på av seg selv.

Norge er et lite land med en åpen økonomi og byggenæringen er sterkt konkurranseutsatt. Blant annet i Byggmesteren.as kan man lese at nysalget i boligmarkedet er drastisk ned og mye av skylden ligger hos treindustrien, ifølge administrerende direktør Dag Runar Båtvik i Norgeshus. Til DN uttales det at de økonomiske naturlovene tilsier en prisnedgang på byggematerialer.

Les også: Bråbremsen er et faktum

Ikke så enkelt som i Andeby

I Donald Duck leser man om livet i Andeby. Til lesernes store fornøyelse løses store verdensproblemer med lettvinte humoristiske løsninger. Dessverre er det ikke mulig å se for seg like enkle løsninger på situasjonen Norge, Europa og verden står i. Norsk trygghet og økonomi har neppe stått overfor større prøvelser enn det vi er midt i.

Flodbølgen har enda ikke nådd land som følge av den ekstraordinære situasjonen pandemien og krigen i Europa har brakt verden i. Hele verdensbildet males i øyeblikket om, hvor maktbalansen preges av knapphet på råvarer, energi, store flyktningstrømmer og nye samarbeidsallianser.

Alle vil sørge for egen inntjening

Gjennom pandemien har det vært mange oppslag knyttet til pris og nivået på dette, særlig Boligprodusentene og Byggmesterne har vært offensive og predikert prisbildet i media. Dette ved å rette oppmerksomhet på andre ledd i verdikjeden slik som treindustrien, heller enn å snakke om egne marginer.

Det er forståelig at alle aktører er opptatte av å sørge for størst mulig inntjening for sin virksomhet, det er nettopp formålet med forretningsvirksomhet. Konkurranselovgivningen skal hindre at kampen om marginer skal gi konkurransevridende virksomhet. Bransjeorganisasjoner er omfattet av den sammen konkurranseloven som bedrifter.

I et marked med fri konkurranse

I Dagens Næringsliv 16. mai hevdes det at treindustrien skal sitte med nøkkelen til løsning på oppbremsing i boligsalget, så enkelt er det dessverre ikke. Byggenæringen er ikke Andeby, og treindustrien har ingen lettvinte løsninger på vår tids største krise.

Treindustrien er som alle bransjer i byggenæringen en del av et marked i fri internasjonal konkurranse prisgitt de markedsøkonomiske lovene som også reguleres av konkurranseloven. Det finnes ingen enkle løsninger, og det er vanskelig å se for seg at Stortinget og Regjeringen vil fortsette å pøse på med offentlige penger i en overopphetet økonomi.

Viktig oppgave for offentlige bestillere

I øyeblikket er det særdeles viktig at offentlige bestillere forstår sin rolle godt og sørger for å ta risiko slik at ordreinngangen ikke stopper helt opp.

For næringslivet handler det om å stå sammen om et felles budskap slik at trepartssamarbeidet får best mulig slagkraft i krisen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *