- Vi må ta skikkelig fatt i de problemene som Fair Play Bygg har dokumentert gjennom sitt arbeid, sier Robert Steen (Ap). (Arkivfoto: Byggmesteren)

Robert Steen blir styreleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i Fair Play Bygg, sier byråd Robert Steen (Ap) som overtar vervet etter daglig leder Harald Hansen i Byggmesterforbundet Region Øst.

Steen var finansbyråd i Oslo fra 2015 til 2019. Fra høsten 2019 har Steen vært byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune. På Fair Play Bygg´s årsmøte ble han valgt til ny styreleder for organisasjonen som er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i bransjene bygg og elektro og har som formål å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.

Les også: Fair Play Bygg øker innsatsen for seriøse håndverkere i hele landet (+)

Skal jobbe for de seriøse bedriftene

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i Fair Play Bygg, sier Robert Steen. Fair Play Bygg har utvikla seg til å bli en profesjonell organisasjon som med rette har satt søkelyset på svært kritikkverdige forhold og kriminalitet i arbeidslivet.

– Arbeidskriminalitet undergraver de verdier den norske modellen er bygget på og vil i sin ytterste konsekvens ta fra oss vår evne til å styre og utvikle vårt eget samfunn.

– Jeg har sjøl bakgrunn fra bygg og anleggsbransjen. Det hender jeg savner lukta fra brakkeriggen av ærlig arbeid, kruttsterk kaffi og de kontante tilbakemeldingene i kvilebrakka.

Robert Steen er en av arkitektene bak Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv. (Foto: Byggmesteren)

– Vi må ta skikkelig fatt i de problemene som Fair Play Bygg har dokumentert gjennom sitt arbeid, fortsetter Steen, og trekker fram saka om lønnstjuveri som kom fram i frifagbevegelse.no om serbiske telemontører som opplevde payback av lønna. Her må bransjen, seriøse byggherrer, organisasjonene i arbeidslivet arbeide sammen med Fair Play Bygg. Det er selve fundamentet for samfunnsmodellen vår som utfordres.

– Det er bra at slike saker kommer fram, det nytter ikke å feie dette under teppet. Den eneste måten vi kan lære på, og unngå at slik skjer igjen er å bringe trollene fram i lyset – da sprekker de, sier Steen.

– Men det er også viktig å peke på at det meste av byggenæringa fortsatt er seriøs og en trygg arbeidsplass, avslutter Steen.

Takker Harald Hansen for innsatsen

Daglig leder Harald Hansen i Byggmesterforbundet Region Øst. har vært styreleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn siden 2019. Hansen ble valgt som vararepresentant i styret.

– Fair Play Bygg har vært med på å endre bransjen. Kriminaliteten er redusert og en rekke byggherrer og bedrifter har gjennomført tiltak som monner. Utfordringa er nå å få private byggherrer til å ta et større ansvar for å stanse svart arbeid og useriøse virksomheter.

– Jeg ønsker Robert Steen lykke til som styreleder og er trygg på at dette er rette person til å løfte Fair Play Bygg videre, sier Hansen. (Foto: Byggmesteren)

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn takka  Harald Hansen for arbeidet han har gjort for Fair Play Bygg.

– Harald Hansen har spilt en svært viktig rolle i etableringa av Fair Play Bygg og fortjerner en stor takk for arbeidet som er lagt ned , sier Mamen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *