Eldres klimafotavtrykk har sammenheng med at mange eldre gjerne blir boende alene i store hus med stort oppvarmingsbehov.

Store boliger gjør eldre til klimaverstinger

Eldre utropes til klimaverstinger i en stor internasjonal undersøkelse. Mye fordi de bor i boliger med stort oppvarmingsbehov.

– Siden boliger i andre land i undersøkelsen bruker energi med store klimautslipp i oppvarmingen, og de norske bruker fossilfri energi, har de norske eldres boliger ikke så stort klimafotavtrykk som undersøkelsen viser, sier professor Edgar Hertwich ved NTNU. Den ene av forskerne som har bidratt til undersøkelsen som er sammenligner tall fra 27 land i 2005, 2010 og 2015.

Les også: Folk over 60 er klimaverstinger

Vil trenge flere eldreboliger

Men norske eldre er som sine jamnaldrende i de fleste andre land, de blir gjerne boende alene i store hus med til dels store oppvarmingsbehov. De opprettholder også et høyt forbruk fordi de har fått økt formue gjennom økt eiendomsverdi.

Norske eldre har et betydelig høyere klimautslipp enn svensker og dansker. De norske utslippene fra 60+ er beregnet til 12 tonn, mens svenskene har 7,4 tonn og danskene 10,2 tonn.

– Det ville vært en fordel om eldre flyttet til mindre boliger når barna har flyttet ut. Det bør derfor bygges flere eldrevennlige bofellesskap. Samtidig burde det legges bedre til rette for mer klimavennlig transport, konkluderer den andre NTNU-forskeren som har bidratt til undersøkelsen, postdoktor Heran Zheng.

 

Eldrebølgen gjør det verre

Alle aldersgrupper i undersøkelsen har reduserte klimagassutslipp fra 2005 til 2015, men de eldre reduserer utslippene mindre enn de yngre. Derfor har eldre i 2015 tatt igjen yngre aldersgrupper i klimautslipp.

– Det er dårlige nyheter med tanke på eldrebølgen som skyller over verden fordi det gjør det vanskeligere å redusere klimagassutslippene, poengterer Zheng i en artikkel på gemini.no.

Sammenligner 27 land

Studien ved NTNU har kartlagt klimagassutslipp fordelt etter befolkningens alder i årene 2005, 2010 og 2015. Undersøkelsen omfatter 27 EU-land, Norge, Storbritannia, USA, Australia og Japan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.