Byggmester Jan Laukvik skal lede Fair Play Bygg og Anlegg i Nordland. (Foto: Byggmesteren)

Byggmesteren Jan skal lede Fair Play Bygg og Anlegg Nordland

– Vi skal arbeide for en seriøs byggenæring fra Narvik og omegn i nord til Brønnøysund og omegn i sør, sier byggmester Jan Laukvik fra Bodø.

– Jeg har allerede besøkt byggeplasser på Helgeland og Lofoten. Etter tredve år i bransjen kjenner jeg mange og flere skal det bli, sier byggmester Laukvik.

Les også: Fair Play Bygg øker innsatsen for seriøse håndverkere i hele landet (+)

Byggmester og prosjektleder

Lederne for Fair Play Bygg i Rogaland, Østfold og Agder er tidligere politi. Nå ville styret i Fair Play Bygg og Anlegg Nordland ha det annerledes.

– Min bakgrunn er fra byggebransjen. Jeg har selv i mange år vært aktiv som tømrer, og vært prosjektleder ute i andre bedrifter, sier bodøværingen til Byggmesteren. Han mener at Fair Play Bygg trenger både kompetanse fra byggebransjen samt offentlige tilsyn og etater,  for å lykkes.

– Vi seks prosjektledere i Fair Play Bygg samarbeider og utveksler erfaringer. Da er flere kompetanser en fordel, sier Laukvik.

Nå er de seks i Fair Play Bygg: Fra venstre: Morten Haukeland (Østfold), Jan Laukvik (Nordland), Lars Mamen (Oslo og omegn), Leif Vagle (Agder), Vidar Sagmyr (Trøndelag) og Fred Sherling (Rogaland). (Foto: Byggmesteren)

Nordland er et stort område å overvåke.

– Derfor passer det godt at jeg har jobbet på mange av plassene og kjenner såpass med folk. Det forventes stor byggeaktivitet i hele Nordland fremover, med flere store prosjekter. Her hjelper det å ha kontakter i bransjen, sier Laukvik.

Tar imot tips

Fair Play Bygg og Anlegg Nordland er i startfasen, men Jan Laukvik understreker at han tar imot tips umiddelbart.

– Per nå er jeg klar for tips og aktiviteter!

Egen nettside er straks klar, men har du et tips om forhold i Nordland kan du snart kontakte Laukvik via Fair Play Bygg Norge´s hjemmeside, eller allerede nå på mail, dagligleder@fairplaynordland.no

Laukvik har bare fått positive reaksjoner på at han skal lede Fair Play Bygg i Nordland.

– Noen spøker, men alle synes at det er godt at noe gjøres nå. Jeg mener at mange har tillit til meg og at Fair Play Bygg endelig skal få til en positiv forskjell for bygg- og anleggsbransjen i Nordland, sier byggmester Jan Laukvik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.