(Illustrasjosnfoto: SINTEF)

Oslo kan nå målet om utslippsfrie byggeplasser

Selv om det er vanskelig å skaffe store elektriske anleggsmaskiner og ladekapasiteten er begrenset, kan Oslo nå målet sitt om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser innen 2025, viser en ny rapport.

– Så langt er utviklingen i tråd med målet om at kommunens byggeplasser skal være utslippsfrie i 2025, og rammeverket fungerer i tråd med hensikten, skriver SINTEF i en kartlegging som er utarbeidet for Oslo kommune.

Kartleggingen viser at det er uproblematisk med mindre elektriske maskiner og utstyr, men at det fortsatt gjenstår noen utfordringer knyttet til strømforsyning og ladelogistikk når flere, store anleggsmaskiner opererer samtidig.

Det er utfordringer med større elektriske anleggsmaskiner og lastebiler fordi det er få tilgjengelige, og stor etterspørsel, konstaterer rapporten.

 

Mindre støy og støv

– Som forventet rapporteres det om at elektriske anleggsmaskiner fører til mindre støy, mindre forurensning, bedre luftkvalitet og bedre arbeidsmiljø, sier SINTEF-forsker Marianne Kjendseth Wiik i en pressemelding.

 

Mange  flere på tre år

For tre år siden fantes ikke store elektriske anleggsmaskiner. Nå har mer enn 30 ulike byggeplasser i Oslo tunge utslippsfrie anleggsmaskiner i arbeid. Over 20 ulike typer utslippsfrie maskiner og kjøretøy er i bruk på kommunens byggeplasser, ifølge kartleggingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.