(Illustrasjonsfoto)

Etterlyser reglene som vil forbedre byggebransjen

Kommunalministeren må sørge for fortgang i arbeidet med nye byggeregler og skjerpede krav til bedriftenes kompetanse og seriøsitet, skriver flere fagforeninger og Byggmesterforbundet i et felles brev.

Seriøsitet og kompetanse har hatt fokus i årevis uten at det er oppnådd resultater, påpeker organisasjonene Byggmesterforbundet, Fellesforbundet i Telemark og Østfold, Bygningsarbeidernes Fagforening, Tømrer og Byggfagforeningen og Oslo Håndverks- og Industriforening

Særlig gjelder dette for de mindre prosjektene hvor bygghåndverksbedriftene er engasjert med nybygg, ROT-, service- og vedlikehold, skriver de.

Les også: Har brukt fire år – når kommer nye byggeregler og kvalifikasjonskrav?

Ventet på avklaringer i mange år

I brevet til kommunalministeren vises det til at Plan- og bygningsloven har som intensjon å sikre forsvarlig utførelse og kontroll med byggearbeider, og at dette gjelder alle typer aktiviteter og virksomheter knyttet til fast eiendom.

Videre vises det til langvarige diskusjoner mellom byggebransjen og myndighetene om svakheter ved byggereglene og at dette, i tillegg til kvalitetsutfordringer, negativt påvirker konkurransesituasjonen, seriøsiteten og arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen.

Brevet viser til at dette er problemer som er er kjent for myndighetene, og som lå til grunn for iverksettelsen av det arbeidet som endte opp i rapporten «Enkelt å være seriøs» i 2014 og etablering av Byggkvalitetutvalget i 2018.

Byggkvalitetutvalget skulle utrede:

  • Ordningen med Sentral Godkjenning av foretak / Seriøsitetsregister og eventuelle alternativer til dette
  • Erklæring av ansvarsrett
  • Kontroll
  • Hvordan sikre forsvarlig byggkvalitet i ROT-markedet og tydelig plassering av ansvar
  • Bygningsmyndighetenes og andre myndigheters rolle

Tross fokus på dette over mange år vises det til manglende resultater. Med henvisning til «Hurdalsplattformen» anmodes det i brevet om en avklaring av hvilke ambisjoner regjeringen har innenfor Plan- og bygningsloven for å sikre en seriøs og kompetansedrevet byggenæring.

Nå ber Byggmesterforbundet, Fellesforbundet i Telemark og Østfold, Bygningsarbeidernes Fagforening, Tømrer og Byggfagforeningen og Oslo Håndverks- og Industriforening om et møte med politisk ledelse i departementet om arbeidet med byggereglene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.