Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup fortsetter med overgangsordninger.(Foto: Torbjørn Tandberg/KMD)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Må utrede endringer i plan- og bygningsloven i flere år til

For halvannet år siden fikk regjeringen anbefalingene fra Byggkvalitetutvalget som skulle gi bedre kvalitet i bygg, krav til kompetanse, kontroll og seriøsitet. De anbefalingene må utredes videre, sier kommunalminister Nikolai Astrup.

I 2017 opprettet daværende statsråd Jan Tore Sanner et såkalt hurtigarbeidende ekspertutvalg, – Byggkvalitetutvalget. Målet var at byggebransjen skulle få nye regler om kvalitet i bygg og krav til kvalifikasjoner hos utførende håndverkere.

Fire år senere har lite skjedd. Nylig purret Byggmesterforbundet på Kommunal- og moderniseringsdepartementet og statsråd Nikolai Astrup:

Les også: Har brukt fire år – når kommer nye byggeregler og kvalifikasjonskrav?

Vil ta lengere tid

Byggkvalitetutvalgets rapport «Forsvarlig byggkvalitet» ga anbefalinger til krav og tiltak som angår utførende håndverkere. Alt fra ansvarsfordeling, kartlegging av byggfeil, kontroll og sanksjonsmuligheter mot useriøse er grundig diskutert. Rapporten har vært på høring, og det kom inn i overkant av 80 høringssvar.

– Det er også gjennomført innspillsmøter med bransje- /interesseorganisasjoner og kommunene, skriver statsråd Astrup i sitt tilsvar til Byggmesterforbundets purring.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) med rapporten han fikk overrakt av utvalgsleder Nils-Henrik von der Fehr. (Foto: Per Bjørn Lotherington)

Utfordringen er at rapporten ga anbefalinger på et «overordnet» nivå.

– Dette har gjort det utfordrende å vurdere konsekvensene for kommuner, bygge- og anleggsnæringen og tiltakshavere. Tilbakemeldingene vi har fått fra både kommuner og representanter fra næringen, er at anbefalingene må utredes, noe vi er godt i gang med. Dette arbeidet tar nødvendigvis tid, og endringer i plan- og bygningsloven vil derfor komme lenger fram i tid, skriver Astrup.

Overgangsordninger med stor betydning for byggebransjen må nå ligge i bero til anbefalingene er videre utredet. Overgangsordningen for Sentral godkjenning opphører 1. juli 2022. Denne ordningen kan videreføres som tidligere, mener kommunalministeren.

– Departementet vil i god tid før dette ta stilling til eventuell forlengelse av overgangsordningen, slik at både Byggmesterforbundets medlemmer og andre får nødvendig tid til å tilpasse seg, skriver Astrup.

Byggmesterforbundet: Hva skjedde med det hurtigarbeidende utvalget?

Byggmesterforbundets politiske avdelingsleder, Frank Ivar Andersen, synes det er trist at regjeringen ikke prioriterer dette arbeidet.

– Byggebransjen fortjener konkrete kjøreregler som løser utfordringene våre. Ikke overgangsordninger som fornyes gang på gang. Endringer som er svært viktige for hele samfunnet vårt settes på vent igjen og igjen, sier Andersen til Byggmesteren.

– Velger man å utrede alt mellom himmel og jord i et uvalg så får det konsekvenser for viktige ordninger som sentral godkjenning, ROT og krav til kompetanse. Dette er endringer som hele byggebransjen har jobbet for lenge og trenger, sier Frank Ivar Andersen. (Foto: Byggmesteren)

Astrup svarer at Byggkvalitetsutvalgets anbefalinger er såpass overordnede at de må utredes grundig av alle parter – har du ikke forståelse for det?

– Nei. Når regjeringen oppretter et såkalt «hurtigarbeidende» ekspertutvalg, venter i årevis, får rapporten med handlingspunkter og så kontrer med enda flere utredninger og pauser etterpå… Da tar jo disse prosessene så mange år at samspillet og tilliten mellom byggebransjen og regjeringen svekkes, sier Andersen.

Han håper at Byggkvalitetsutvalgets anbefalinger prioriteres.

– Uansett om vi får en ny regjering eller ikke til høsten, så har den sittende kommunalministeren alt han eller hun trenger for å komme raskt i mål. I departementet har de jo en stor stab og til og med et eget direktorat (DiBK) som kan bidra til at byggebransjen får de lov- og regelendringene som trengs, sier Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

 

2 kommentarer til “Må utrede endringer i plan- og bygningsloven i flere år til

 1. Dette kom vel ikke helt uventet.
  Når åndseliten har innført regler som mest kan karakteriseres som «konkelimonke» er det ofte slik at dette ikke blir endret på for idemakeren dør.
  «Åndsverksoppfatninger og bedreviterholdningene» er dessverre slik at gale regler blir stående helt til en kan kalle endringene for en «nyskapning» som da får en annen stamfar.
  Å endre noe fordi en har gjort en feil vurdering er nedverdigende for noen.
  For mange av oss andre er feil noe en tar lærdom av og da endrer på.
  God Sankthanskveld

 2. Det viktige i dagens ordning synes å være titler, skjema og papirer. Det faktiske produktet man ender opp med, er det lite fokus på. Når bransjen nå har store kvalitetsutfordringer så er det på overtid å tenke nytt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *