– Hovedbygningen på Saxenborg er reparert og restaurert til sånn den var tidlig på 1800-tallet, forteller tømrermester Torgeir Moslet. (Alle foto: Harald Vingelsgaard)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

En drøm går i oppfyllelse for tømrermester Moslet

Det var en drøm som gikk i oppfyllelse da tømrermester Torgeir Moslet fikk overta Saxenborg i Trondheim for sju år siden. Nå kan han snart åpne et privat kulturvernsenter her.

Saxenborg er et gårdsanlegg fra 1812 med bygninger som det er endret svært lite på opp gjennom årene. Det består av fire bygninger som er plassert tett inntil hverandre rundt et firkanttun.

– Det er en stor fordel at bygningene ikke var ombygd eller ødelagt, sier Moslet som eier og driver Tradisjonsbygg Trondheim AS.

Hovedbygningen er satt i stand og malt i original stil. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Han og kona Jorunn Garberg Moslet overtok stedet i 2013.

– Vi fikk kjøpe det rimelig, det var sjenerøst av den forrige eieren som hadde bodd der hele livet. Han var opptatt av at stedet skulle bli godt tatt vare på, forteller Moslet.

I åra etterpå er svært mye arbeid gjort på Saxenborg. Mye mer er på gang. Og mer skal det bli.

Bevaring er en livsstil

– For oss er det en livsstil å bevare Saxenborg, sier Moslet. Han har store planer for stedet. Konas spesialfirma for malerfaglig bygningsvern og hans eget firma, har begge kontor på Saxenborg.

Til neste år vil de åpne senter som omfatter mer enn bygningsvern.

– Dette skal bli et senter for fagfolk som jobber profesjonelt innen bygningsvern. Her skal det holdes kurs og faglige samlinger for utdanning.

Den bueformede glassverandaen er bygd på 1870-tallet, forteller Moslett. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Men det skal også bli et kulturvernsenter for alt fra musikk til mat – og andre typer håndverk, forteller Moslet.

– Saxenborg er i full drift med 20 ansatte innen malerfaglig og tømrerfaglig bygningsvern. Vi jobber med å få til serveringsvirksomhet og kursvirksomhet.

Ennå gjenstår to nye bygninger, ei smie og et dreieverksted. Det ene skal bygges i reisverk og den andre i laft.

Dermed vil de egne seg godt til kursvirksomhet, mener Moslet som ser fram til å utvikle drømmestedet Saxenborg videre.

Omfattende restaurering

Når man går inn hovedporten og kommer inn på tunet, står hovedbygningen i fronten og vognskjulet på venstre side. Her begynte restaureringsarbeidene. Det var en stor jobb.

Taket var i dårlig forfatning. En femdel av bordene måtte skiftes.

De opprinnelige teglsteinene ble tatt ned og vasket, før de ble lagt på plass igjen. Uoriginale skifersteiner som var brukt som erstatning tidligere, ble fjernet og erstattet av teglstein som var samlet fra tidligere jobber.

Saxenborgs hovedbygning til venstre og vognskjulet til høyre, med tak og fasader som er reparert, restaurert og malt på nytt. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Den utvendige kledningen hadde flere lag med maling. Malingen ble fjernet med infrarød varme inntil bart treverk.

– Vi restaurerte og reparerte det som var ødelagt av råte og byttet det ut med nye materialer som mest mulig tilsvarte de originale, forteller Moslet.

«Salen» i andre etasje i våningshuset er reparert og restaurert, mest mulig lik det originale. (Foto: Harald Vingelsgaard)

 

Til og med festemidlene som ble brukt i restaureringen, blant annet spikerne, var håndsmidde som da huset ble satt opp tidlig på 1800-tallet.

De to byggene ble malt med berlinerblått, dodenkopf og hvit. Berlinerblå signaliserte velstand tidlig på 1800-tallet. Fargen var svært kostbar den gangen.

– Arbeidet med å skifte tak og fasader på vognskjulet og våningshuset ble kostbart. Uten økonomisk støtte, hadde vi ikke greid dette løftet, sier Moslet og viser til støtte fra Fortidsminneforeningen og Kulturminnefondet.  

Mye arbeid var allerede gjort, men mer var på gang da vi var på besøk. Portalen til anlegget var satt i stand. Et stort vindu var restaurert og satt inn i den bueformede glassverandaen i storstua i våningshuset.

Det ligger historie i slitasjen

Saxenborg er et sted med mye historie og mange spesielle rom. Det fineste rommet er nok «Salen» i andre etasje i våningshuset der Moslett og kona bor. Salen er stua deres. Der er det originalt håndhøvlet tregulv, lagt med not og fjær, i fulle lengder.

– Gulvbordene ble skrubbet rene og delvis pusset. Vi slipte ikke fordi det fjerner slitasjesporene som forteller om bruken av gulvet opp gjennom årene. Gulvet er vokset for at treverket skal få sin opprinnelige glans.
På veggene er det laminerte veggplater, de samme som ble montert originalt tidlig på 1800-tallet.

– Hovedbygningen på Saxenborg er reparert og restaurert til sånn den var tidlig på 1800-tallet, forteller tømrermester Torgeir Moslet. (Foto: Harald Vingelsgaard)

– Platene er høvlet og limt, og limet holder ennå, forteller han.

På veggene er det dekorasjoner med søyleornamentikk. I overgangen mellom veggen og taket er det «tanningsborder» i tre, en svært forseggjort pynt.

Gården Saxenborg er bygd i streng empire stil, mens en glassveranda og inngangspartiet ble bygd i sveitserstil omkring 1870. Gulv og vegger i rommene er behandlet på samme måte som i «Salen». Innvendige overflater skal framstå mest mulig som opprinnelig.

– Vi har stort sett brukt samme type materialer som originalt. Og samme verktøy som ble brukt da husene ble bygd på 1800-tallet, der verktøysporene er synlige, forklarer Moslet.

 

Fakta: Saxenborg av Rønningen

Saxenborg er et gårdsanlegg fra 1812 som består av fire hus: Våningshuset, en forvalterbolig med sauefjøs, et vognskjul og en låve. Våningshuset har en stor stue i første etasje, et rom til selskaper. I andre etasje bor Moslet og kona.

I vognskjulet er det nå bygningsvernbutikk og et lite forsamlingsrom i første etasje, og festlokale som nå brukes til kontorer, i andre etasje. Forvalterboligen er satt i stand og leid ut som bolig. Sauefjøset i samme bygning har utleieleilighet.

Låvebygningen med fjøs og korntørke er nå innredet med verksteder, for maler, snekker og vindusrestaurering. Dessuten er det et lager. Du kan lese mer og se filmer fra prosjektet på Kulturminnefondets sider her.

Tradisjonsbygg Trondheim AS
Etablert i 2006 av Torgeir Moslet. 10 ansatte som for det meste restaurerer antikvariske og vernete bygg. Driftsinntekter i 2020: 14,3 millioner kroner. Medlem i Byggmesterforbundet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *