Fredrik Selmers vei 5 i Oslo er pilot i prosjektet SirkBygg. (Illustrasjon: Grape Architects)

SirkBygg utvikler nye metoder for gjenbruk av bygg

Gjenbruk er fortsatt mye dyrere enn å bygge med nye materialer. Det skal SINTEF og byggenæringen gjøre noe med i prosjektet SirkBygg.

Bygg og anlegg står for omtrent en fjerdedel av alt avfall i Norge, og bare en tredjedel av byggavfallet gjenvinnes. Ombruk av bygningsdeler og materialer har til nå vist seg å være en tung prosess og i tillegg svært kostbart.

– Det skyldes blant annet manglende insentiver og tilrettelegging, manglende markedsplass for brukte bygningsdeler og et utydelig regelverk, sier forskningsleder Ann Kristin Kvellheim i SINTEF.

Les også: Gjenbruker 80 prosent av byggematerialene (+)

Sirkulærøkonomi i byggenæringen

Kvellheim leder deler av FoU-arbeidet i prosjektet SirkBygg. Sirkbygg har som mål at det skal bli enklere og billigere å bygge for fremtidig demontering og ombruk.

– For å få dette til trenger vi nye prosesser, metoder, produkter og forretningsmodeller, sier forskeren.

Gjennom pilotprosjekter skal SirkBygg utvikle løsninger som gjør nybygg til gode donorbygg. Det betyr at det skal være enkelt, trygt og lønnsomt å demontere og ombruke bygningsdelene i stedet for å rive. I tillegg skal klimagassutslipp, ressursbruk og avfall reduseres med nitti prosent sammenlignet med riving og bruk av nye materialer i nybygg.

Fredrik Selmers vei 5 er pilotprosjekt i SIrkBygg. (Illustrasjon: Grape Architects)

Forskningen vil konsentrere seg om store byggesystemer i stål, betong og tre, og målet er å finne demonterbare løsninger som innebærer minimal ressursbruk. Forskerne vil undersøke alternativer til sveising, plasstøping og liming, og dermed utfordre noen av de etablerte måtene å bygge på.

– Nye måter å bygge på skaper også nye muligheter for næringen. Å utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller blir derfor en viktig del av prosjektet, sier Kvellheim.

Å bygge med tanke på demontering og ombruk gir blant annet et større behov for testing og lagring av brukte bygningsdeler.

Fakta om prosjektet

På pilotprosjektet Fredrik Selmers vei 5 skal bygningsdeler designes for å kunne demonteres og det skal brukes så lite og så enkle materialer som mulig. Massivtre og trekonstruksjoner benyttes i så stor utstrekning som mulig, skriver Grape Architects i sin lærerike omtale av prosjektet.

(Illustrasjon: Grape Architects)

Ambisjonen om å redusere ressursforbruk innebærer blant annet bevaring og ombruk av eksisterende murstensbygning og lokal ombruk av glass, stål og betong fra eksisterende bygning i påbygget og tilbygget.

SirkBygg: Sirkulære nybygg – Design og bygging for demontering og ombruk

  • Totalbudsjett: 20,1 MNOK
  • Varighet: 4 år fra november 2021
  • Prosjektet ledes av Skanska. I tillegg deltar SINTEF, Contiga og Spenncon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.