Dagsturhytta Innlandet får en enkel kileform. (Illustrasjon: Peer Bull-Hansen fra RAM arkitektur)

Brun Bygg vant leveransen av dagsturhytter i Innlandet

Innlandet fylkeskommune og selskapet fra Vågå vil bygge 46 dagsturhytter, én i hver kommune i Innlandet, innen 2025.

Høsten 2020 inviterte Innlandet fylkeskommune til arkitektkonkurranse om utforming av Dagsturhytta Innlandet, der RAM arkitektur vant konkurransen. Nå har Brun Bygg AS vunnet konkurransen om å levere dagsturhyttene i Innlandet.

Brun Bygg blir totalleverandør

Høsten 2020 inviterte Innlandet fylkeskommune til arkitektkonkurranse om utforming av Dagsturhytta Innlandet, der RAM arkitektur vant konkurransen. Nå har Brun Bygg AS vunnet konkurransen om å levere dagsturhyttene i Innlandet.

Prosjektperioden varer ut 2025 og hver kommune i Innlandet har mulighet til å inngå avtale med leverandør. Brun Bygg er totalleverandør og avtalen består av tre faser; produksjon på fabrikk, transport og montering.

Fra venstre: prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet, Tuva Eiklid, daglig leder i Gudbrandsdal massivtre, Jon Sneve og daglig leder i Brun Bygg, Torstein Brun. (Foto: Stian Berge)

– Beslutning om tildeling er gjort med bakgrunn i prisen som er fastsatt til 750 000 kroner, og kvalitet basert på tildelingskriteriene kvalitet, gjennomføring og form. Vi er trygge på at Brun Bygg kommer til å levere etter avtalen, sier prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet, Tuva Eiklid.

Brun Bygg ser fram til å starte byggeprosessen.

– I konkurranse med flere andre er det artig å sitte igjen med jobben. Vi har lagt ned en innsats for å levere et bra produkt. Vi støtter oss på mange lokale tremiljøer, slik som Gudbrandsdal massivtre, Skjåk allmenning og Langmårkje allmenning. Prosjektet er kjempespennende, spesielt med tanke på de ulike tomteplasseringene. Det blir en artig rundreise innenfor et spredt geografisk område med det mangfold som er i naturen her i fylke, sier daglig leder for Brun Bygg, Torstein Brun.

Bygges i massivtre

Dagsturhytta Innlandet skal bygges med elementer i massivtre. Dette gir stor mulighet for å prefabrikere elementer til bygget – dekker, vegger og tak som raskt kan settes sammen ute på tomta.

– Massivtre er et miljøvennlig byggemateriale laget av krysslimte lag av tremaller, eller planker, som settes sammen til solide elementer. Treverk puster, noe som gir god luftkvalitet og bedre inneklima, sier Eiklid videre.

(Illustrasjon: Peer Bull-Hansen fra RAM arkitektur)

Nå skal dagsturhytta deltaljprosjekteres før byggestart våren 2022. Det er en målsetting at første dagsturhytta skal stå ferdig før neste sommer.

Fakta om Dagsturhytta Innlandet

  • Prosjektet Dagsturhytta er initiert av Innlandet fylkeskommune, etter idé fra tidligere Sogn og Fjordane fylke. Erfaringene derifra er at dagsturhyttene er godt besøkt og har skapt stort engasjement i lokalmiljøet
  • Formålet med prosjektet er å stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.
  • Dagsturhytta Innlandet skal skape møteplasser og være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.
  • Målsetting om 46 dagsturhytter, én i hver kommune i Innlandet, innen 2025.
  • Dagsturhytta har en kostnadsramme på 750 000 kroner (eks. mva.) per hytte.
  • Kommunene stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta, i tillegg til å betale en liten egenandel.
  • Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 14,3 millioner kroner til prosjektet. Det innebærer en finansiering på 300 000 kroner per hytte. I tillegg kan det søkes om spillemidler.
  • Innlandet fylkeskommune dekker kostnadene knyttet til prosjektleder, samt arkitekt- og anbudskonkurranse.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.