Kulturminnefondet har gitt tilsagn til Narvestad gård på Hobøl i Indre Østfold. Eierne håper å sette i stand møkkjelleren til festsal. (Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet)

Mange flere vil istandsette eldre bygninger

Antallet som ønsker å sette i stand sine kulturmiljøer har økt kraftig i 2021. Kulturminnefondet har så langt i år fått 50 prosent flere søknader enn på samme tid i fjor.

Hittil er det søkt om 455 millioner kroner til 1.572 prosjekter, mot 329 millioner kroner til 1.234 tiltak i hele 2020, skriver Kulturminnefondet.

Pandemi og enklere søknad

Direktør Simen Bjørgen sier det kan være mange årsaker til økningen og en sammensatt forklaring:

– Kulturminnefondet har jobbet for å gjøre tilskuddsordningen bedre kjent gjennom endrede og mer effektive arbeidsformer, som digitale søknadsseminarer og digitale befaringer med kulturmiljøeiere.

Nye digitale samarbeidsflater har akselerert på grunn av pandemien, og Kulturminnefondet antar at eiernes disponering av tid og privatøkonomi har endret seg i denne perioden.

– Det er derfor nærliggende at pandemien har vært en medvirkende årsak til utviklingen. Samtidig kan også regionreformen, med overføring av flere oppgaver på kulturmiljøfeltet til fylkene, ha medvirket til den økte søknadsmengden, sier Bjørgen.

Gir ringvirkninger

Kulturminnefondets rammer ble økt med 16 millioner kroner i revidert statsbudsjett, og med det ble kuttet som ble gjort i statsbudsjettet for 2021 reversert. Kulturminnefondet har i år 136 millioner kroner, som er en rekordstor pott til utdeling, men behovet – og dermed samfunnsnytten – er langt større:

– Alle tilsagn fra Kulturminnefondet generer samfunnsnytte gjennom sysselsetting, næringsutvikling og økonomisk aktivitet over hele landet, forteller Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Hver tildelte krone fra Kulturminnefondet kan ganges med tre kroner og femti øre for å finne den egentlige verdien, gjennom eiere som bidrar med egne midler og arbeidsinnsats, lokalt næringsliv som får oppdrag og staten skatteinntekter. Eierne sitter igjen med et berget kulturminne som tas i bruk som bolig, til næring eller sikres for fremtidige generasjoner. Beregningen kommer fra en tidligere undersøkelse fra Menon Economics.

Du kan se en fylkesvis fordeling av årets midler her.

Flotte prosjekter som har fått støtte fra Kulturminnefondet kan du lese om på: https://kulturminnefondet.no/prosjekter/

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.