Fischers nye forankringsmørtel FIS V Zero. (Foto: Fischer)

Kjemisk anker uten faresymboler

Fischer FIS V Zero er det første kjemiske ankeret som ikke inneholder peroksider eller andre komponenter som krever spesielle forholdsregler.

Dermed trenger ikke håndverkeren å bekymre seg om hverken faresymboler, sikkerhetsdatablad eller sortering av de tomme beholderne med farlig avfall. Samtidig kan både håndverkere og brukere av det ferdige bygget dra nytte av Svanemerkets bidrag til et sunt inneklima.

Patentert ’Zero Hazard’-teknologi

– Håndverkeren trenger ikke ta hensyn til faresymboler, H / P- eller EUH -erklæringer, sikkerhetsdatablad eller spesiell sortering av tomme beholdere. FIS V Zero er produsert med vår patenterte ‘Zero Hazard’ -teknologi, som sikrer maksimal sikkerhet for både mennesker og miljø. Den nye løsningen kan selvfølgelig det samme som den tradisjonelle forankringsmørtelen.

Fischers nye forankringsmørtel FIS V Zero. (Foto: Fischer)

Det forteller Lars Holbæk som er nordisk markedsføringssjef hos Fischer. Han fortsetter:

– Løsningen er den første på markedet som ikke klassifiseres som farlig, og håndverkeren kan derfor oppbevare, transportere og anvende forankringsmørtelen helt uten spesielle forholdsregler eller hensyn i hverdagen. Når for eksempel beholderen er tom, kan den kastes som ganske vanlig avfall i stedet for å måtte behandles som farlig avfall med de ekstra kostnadene det medfører. Det sparer både tid og krefter.

Som navnet indikerer, representerer FIS V Zero den siste utviklingen av den velkjente og populære forankringsmørtelen FIS V, som er godkjent for forankring av risset og rissfri betong samt murverk.

Mørtelen kan blant annet brukes til vanlige oppgaver som å feste parabolantenner, rekkverk, stålkonstruksjoner, kabelbrett og rør samt balkongbrystninger. Den kan også anvendes helt ned til -15 grader C, dvs. -10 grader C i henhold til ETA, og herder selv i vannfylte hull. I tillegg er den branngodkjent i henhold til R120 -standarden.

Fischer FIS V Zero. (Foto: Fischer)

– FIS V Zero er utviklet med fokus på å gjøre håndverkeren i stand til å levere høy kvalitet, samtidig som det tas hensyn til både mennesker og miljø. Det er ingen tvil om at kravene til alt fra inneklima til konstruksjonens miljøavtrykk vil fortsette å øke, og derfor fortsetter vi å utvikle løsninger som gjør det lettere for håndverkere å nå mål, understreker Lars Holbæk.

Sunt inneklima for både sluttbrukere og utførende

At den nye forankringsmørtelen leveres helt uten faresymboler eller sikkerhetsdatablad betyr ikke at håndverkeren må se langt etter dokumentasjonen. ETA -sertifisering, ytelseserklæring, branndokumentasjon m.m. er faktisk fritt tilgjengelig for nedlasting på fischers hjemmeside.

I tillegg er FIS V Zero sertifisert med både Svanemerket, A+ og Eurofins gull for sin inneklimakvalitet, som betyr at den oppfyller noen av Europas høyeste krav til innendørs utslipp. Forankringsmørtelen er også merket med den svenske Byggvarubedömningen og SundaHus samt oppført i den strengeste kategorien av kjemiske produkter i det svenske BASTA / BETA -registeret, som blant annet eies av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Lars Holbæk påpeker i denne forbindelse at den skånsomme løsningen ikke bare er til fordel for sluttbrukernes inneklima:

– Det blir lettere for håndverkerne å opprettholde et sunt arbeidsmiljø når det ikke slippes ut unødvendig kjemikalier eller klimagasser til omgivelsene. Samtidig blir det enklere å bidra til et grønnere byggprosjekt uten å kreve mange endringer i måten du jobber på. FIS V Zero tilfredsstiller kravene til BREEAM hvor produktet ikke inneholder forbudte stoffer iht A20 listen.

FIS V Zero har lisensnummer 3097 0044 iht. Svanemerket

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.