Langt flere jenter søker seg nå til bygg- og anleggsteknikk enn før. (Illustrasjonsfoto: NHO)

Flere søker yrkesfag enn studieforberedende

I år er det 1900 flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende på vg1, sier Kunnskapsdepartementet.

Over ni av ti har fått tilbud om plass på videregående opplæring etter at alle fylkeskommunene har gjennomført sitt førsteinntak. I år er det 1900 flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende på vg1.

– Norge trenger flere fagarbeidere derfor er det bra at det stadig er flere som søker yrkesfag, sier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby (V).

52 prosent vil ta yrkesfag

De siste årene har omtrent halvparten av elevene søkt seg til yrkesfag på Vg1. I år er andelen 52 prosent. Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere til vg1 og vg2.

Bygg- og anleggsteknikk har en svak oppgang i søkere i deler av landet.

Teknologi- og industrifag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkere, med 290 flere søkere på vg1 sammenlignet med i 2020. Det er også økning i flere av utdanningsprogrammene som var nye i fjor. Informasjonsteknologi og medieproduksjon har 230 flere søkere, mens håndverk, design og produktutvikling øker med 30 prosent fra 360 til 470 søkere.

– Denne regjeringen har over flere år satset på yrkesfag, og det gir resultater. Flere søker seg til yrkesfag, flere får læreplass og flere fullfører og tar fagbrevet. Det er viktig for den enkelte, men også for Norge, sier Melby.

Jenter velger utradisjonelt

– Det er særlig gøy at så mange jenter har valgt de tradisjonelt guttedominerte programmene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag, sier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby (V).

I 2012 var kun fire prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk jenter. På teknologi- og industrifag var andelen jenter 12 prosent. I år er andelen jenter henholdsvis 10 og 17 prosent av søkerne.

– Aldri før har det vært flere jenter som har søkt seg til disse utdanningsprogrammene. Hvis vi skal oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet, er det også en forutsetning at flere jenter og gutter velger utradisjonelt, sier Melby.

Alle tallene finner du på Udir.no

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.