Løsning for nye boliger med royalkledning

En studie som RISE Fire Research har gjort, viser at royalbehandlet trekledning har tilsvarende brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger.

– Det betyr at vi nå kan legge til side uroen for royalkledningen, skriver Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

På oppdrag fra Boligprodusentene og tre royalprodusenter, har RISE Fire Research AS gjennomført omfattende tester av de branntekniske egenskapene ved trekledninger med ulik behandling.

Basert på disse testene og ny kunnskap vil nye boliger nå kunne få ordinære ferdigattester som bygger på forhåndsdokumenterte og standardiserte fraviksanalyser fra SINTEF. Dette gjelder i første omgang frittliggende eneboliger og fritidsboliger med en boenhet, eneboliger i kjede og rekkehus (dvs. flermannsboliger med kun vertikale leilighetsskiller)

 

Regelverket må forbedres

– Jeg er glad for at vi har fått bedre kunnskap om de branntekniske egenskapene ved trekledninger. Dette gir også grunnlag for å vurdere forbedringer av regelverket om brannsikkerheten i norske trehus, sier administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger i pressemeldingen.

 

Standardiserte fraviksanalyser

Nå foreligger de standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalysene fra SINTEF. De ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 kan dermed utføre nødvendig prosjektering av brannsikkerheten for eneboliger/fritidsboliger med en boenhet, kjedete boliger/fritidsboliger og rekkehus. Dette gjør det mulig å lukke alle åpne avvik for royalkledning for disse boligene, slik at de kan få ferdigattest, skriver Boligprodusentene i pressemeldingen.

Holte AS har utarbeidet verktøyet «Branntrygg» som bygger på SINTEFsstandardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser for Boligprodusentene. Verktøyet «Branntrygg» er laget for royalbehandlet kledning.

Boligprodusentenes Forening vil videreutvikle verktøyet slik at det vil omfatte flere bygningstyper og bli mer brukervennlig, ifølge pressemeldingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.