Adm. dir. Heidi Finstad i Treindustrien. (Foto: Ingar Sørensen)

– Ny kunnskap i royalsaken må vurderes

– Treindustrien vil vurdere den nye kunnskapen som er kommet fram om at kledningsprodukter ikke holder mål i forhold til regelverket, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding.

– For å ta stilling til det som nå hevdes om egenskaper til produkter, er vi avhengige av å vite mer konkrete detaljer i tester som er utført på ulike produkter, og hvilken produktdokumentasjon som ligger til grunn, sier Finstad. Hun viser til royalsaken fra Møre Tre, Alvdal Skurlag, Marnar Bruk og Boligprodusentenes Forening.

Les også: Royalimpregnert ikke mer brennbar enn malt kledning

– Under alle omstendigheter skal sikkerheten i bygg ivaretas, og gjeldende regelverk skal følges. Eventuelle svakheter i regelverket må avklares nærmere. Om ny kunnskap tilsier det, må regelverket utvikles.

– Basert på den kunnskapen vi har nå, har ikke Treindustrien grunnlag for å konkludere med at all behandlet trekledning generelt ikke klarer brannkravene, sier Finstad.

Les også: Brannklassifiseringen utfordrer byggeskikken vår

Tillit til god håndtering fra myndighetene

Treindustrien har god dialog med myndighetene, og vi har stor tillit til at situasjonen håndteres på en best mulig måte slik at både byggeiere, kunder og leverandører blir ivaretatt på en trygg og god måte.

Signalene så langt fra myndighetene er at sikkerhet går først og at likebehandling av ulike interesser ligger til grunn for oppfølging. Denne tilnærmingen er tillitvekkende, sier Finstad.

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) har tatt til orde for at DiBK må vurdere hvordan de kan bruke sin rolle for å redusere samfunnskonsekvensene av saken. Det er en fornuftig tilnærming som Treindustrien støtter.

Minst mulig negative konsekvenser

Treindustrien har støttet seg særlig på vurderinger fra de brannfaglige miljøene. RIF har uttalt et ønske om at Kommunaldepartementet/Direktoratet for byggkvalitet gir klare signaler så snart som mulig om veien videre siden problemstillingen berører et stort antall bygninger.

Nå foreslår Boligprodusentenes Forening at regelverket (TEK) må endres. Vi ser fram til myndighetenes vurdering av de ulike tilnærmingene til løsninger som nå ligger på bordet slik at de negative samfunnskonsekvensene blir minst mulig, sier Finstad.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *