Den nye KFskolen på Tjensvoll i Stavanger. (Foto: KFskolen)

Åpner stor KFskole i massivtre

Backe Rogaland og LINK Arkitektur har levert en moderne treskole med unikt inneklima og store uteområder til Normisjon og IMI kirken i Stavanger.

Det nye skolebygget på Tjensvoll er tegnet av LINK Arkitektur og er på til sammen 4.500 m2.

Privat friskole

KFskolen er en kristen friskole som eies av Normisjon og IMI kirken. Hele prosjektet har en ramme på pluss minus 175 millioner kroner. Det inkluderer hele anlegget med tomt og det hele. Skolen har godkjenning for 411 elever, og nybygget er dimensjonert for 364 elever.

Skolebygget består av 4 paviljonger som er forbundet med gjennomgående vrimleareal mellom de 4 bygningskroppene for opphold og lysinnslipp.

Den nye KFskolen på Tjensvoll i Stavanger er bygget som en rekke paviljonger bundet sammen av innendørs mingleområder. Bygget er satt opp i heltre. Foto: KFskolen

Mellom de to paviljongene lengst mot nord, er det et 4 etasjes høyt rom som fungerer som «hjertet» i skolen. Det forbinder skolens hovedinngangsside med skolegård både visuelt og funksjonelt.

Paviljongen lengst mot nord inneholder funksjoner for personal, administrasjon og lærerarbeidsplasser. De tre andre paviljongene inneholder undervisningsfunksjoner. Hele 1. etasje inneholder fellesfunksjoner som kantine, musikkrom og skolekjøkken i tillegg til formidling. (Illustrasjon: Link Arkitektur)

Hovedinngangen til skolen og utgang til skolegård vil være fra dette rommet. Det høye fellesrommet danner også en vertikal forbindelse til alle etasjer med trapper og heis. I tillegg vil det inneholde en flerfunksjonell amfitrapp som kan brukes til undervisning, fremvisninger, bespisning, lek og opphold.

Kreative rom og uteområder

Det er Backe Rogalandutført byggeprosjektet sammen med Skonto prefab, Link arkitekter og tømmerentreprenøren Devo.

(Foto: Skonto prefab)

Paviljongene er basert på en tradisjonell grunnform, med det klassiske saltaket, der et asymmetrisk snitt gir et moderne uttrykk. Det brukes naturlige, robuste materialer på utvendige overflater, i form av vedlikeholdsvennlig trekledning, kombinert med en kledning i metall. På glass/aluminiumsfeltene planlegges det innslag av farge.

(Foto: Skonto prefab)

Backe Rogaland har valgt å bruke to forskjellige materialer for å bryte ned skalaen, og i tillegg fremheve at det er barneskole i nedre del og ungdomsskole i øvre del.

(Illustrasjon: Link Arkitektur)

KF-skolen har også ti kreative rom, og hvor barna får mulighet til å være både skapende og aktive. Mandag 7. juni flyttet elever og lærere inn til helt nye skoledager.

– Vi har bygget en veldig moderne skole, satt opp i heltre og med unikt inneklima. Vi har et stort godt uteområde, og en høy satsing på at vi ønsker å gi barna mulighet til å være skapende i skolen med ti nye kreative rom, der barna skal få lov til å være aktive. Det skal være med og oppfylle en av hovedmålsetningene til skolen som er at barn skal få lov til å vokse opp til det de er skapt for å være, forteller rektor Svein Bjarte Såheim til avisen Dagen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.