Et av prosjektene med brannklassifisert vindsperre montert på Glasroc gipsplater. (Foto: Isola)

Først med brannteknisk dokumentasjon på spesifikke underlag

Isola har nå dokumentasjon for bruk av brannklassifisert vindsperre på underlag av Rockwool Flexi A-plater og gipsplater benyttet til utvendig vindtetting.

– Her er vi først på banen forteller leder for innovasjon Jørgen Young og viser til ny oppdatert SINTEF Teknisk Godkjenning for Tyvek FireCurb Soft som trådte i kraft fra 1. februar i år.

Klassifisert i brannteknisk klasse B-s1,d0

I godkjenningen spesifiseres det at FireCurb Soft har brannteknisk klasse B-s1,d0 på underlag av gipsplater og isolasjon med densitet større enn 30 kg/m3. I tillegg er produktet tidligere testet både fritthengende og mot tyngre isolasjon med densitet > 38 kg/m3.

Utdrag fra SINTEF TG nr. 2043.

– Dette gjør at det blir enklere å finne og tyde informasjon om brannegenskapene til produktet, slik at de som prosjekterer og bygger kan være trygge på at de har valgt riktig brannteknisk løsning, forklarer Young.

Klassifisering til norsk byggeskikk

– Bakgrunnen for at vi nå kommer med ny dokumentasjon er å sikre at brannklassifiseringen er relevant i forhold til norsk byggeskikk, sier Jørgen Young.

Standarden, NS-EN 13501-1 klassifiserer vindsperre produkter i henhold til kombinasjonen av materialer som er testet. Det vil si vindsperren i kombinasjon med et bestemt underlag, eventuelt vindsperren alene uten underlag.

– Dersom vindsperren er testet alene som fritthengende vil klassifiseringen produktet oppnår bare gjelde dersom den også er montert tilsvarende på byggeplassen. Og slik bygger vi jo ikke i Norge. Her monterer vi vindsperren direkte mot veggkonstruksjonen, og det kan gi helt andre brannegenskaper enn om vindsperren er montert alene mot et hulrom.

– Slik vi ser det er det derfor viktig at tester og dokumentasjon gjenspeiler reelle forhold og at produktene testes og klassifiseres i forhold til dette, sier Jørgen Young, leder for innovasjon i Isola. (Foto: Isola)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *