(Illustrasjonsfoto: Christopher Kunøe)

Enova overlater energieffektivisering i bygg til markedet

Enova avvikler støtte til energieffektivisering i bygg og vil i stedet satse på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

– Endringen blir gjort for å utløse markedsendringer som er nødvendig for å kutte klimagassutslipp i sektoren og omstille oss til et lavutslippssamfunn, forklarer markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova i en pressemelding.

Les også: Fire nye år med mye av det samme fra Enova

Det understrekes for øvrig at Enova opprettholder støtte til energieffektivisering i private boliger, det såkalte Enovatilskuddet.

 

Det er byggefasen vi må gjøre noe med

– Selv om bruken av fyringsolje er ute av norske bygg og boliger, har byggsektoren sine klimautfordringer som vi vil bidra til å redusere. Disse direkte klimagassutslippene er i hovedsak knyttet til byggeprosessen og ikke energibruken i driftsfasen. Skal vi kutte disse utslippene i byggeprosessen, er vi avhengig av å få fram nye løsninger som markedet tar i bruk, utdyper markedsdirektør Leistad.

Energieffektivseringen går sin gang

– Utviklingen innen energieffektivisering av bygg har nå kommet så langt at ytterligere investeringsstøtte ikke vil være avgjørende for den videre markedsutviklingen, mener Leistad.

Han viser til at det nå er en rekke gode tiltak som er lønnsomme også uten støtte, og at det er strenge krav til energibruk i de gjeldende byggeforskriftene.

– Energieffektivisering er fortsatt viktig, men nå overlater vi den videre utviklingen til markedet, sier Leistad.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *