Minirenseanlegg er vanligvis det rimeligste alternativet når det stilles høye rensekrav og der det er vanskelig å få til infiltrasjonsanlegg. (Illustrasjon: Nibio)

Kommuner må godkjenne minirenseanlegg til hytter

Kommunene skal likestille hytter med eneboliger når det gjelder kommunale krav til utslippstillatelse for minirenseanlegg, mener Miljødirektoratet.

Minirenseanlegg er små utgaver av store konvensjonelle renseanlegg. Minirenseanlegg kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken med eller uten overbygg. Hovedtyper av minirenseanlegg er kjemisk/biologisk, biologisk og kjemisk.

Slutt på kommunal forvirring

Tidligere har enkelte kommuner behandlet byggesaker og slike utslippstillatelser ulikt for eneboliger og fritidsboliger. Nå konkluderer Miljødirektoratet, i følge VA-Nytt, med at bruk av minirenseanlegg på fritidsboliger skal sidestilles med eneboliger.

Enkelte fagmiljøer har vært bekymret for at minirenseanlegg ikke fungerer godt nok etter lengre hvileperioder. Problemet ble diskutert under en fagsamling i regi av Miljødirektoratet før jul. Her deltok også representanter for SINTEF, NMBU, NIBIO, Norsk Vann og bransjeforeningen Avløp Norge.

Målet var en felles konklusjon som saksbehandlere i kommunene kan arbeide etter fremover.

Renser like godt

Konklusjonen fra fagsamlingen var at prosessen i minirenseanlegg for en enkelt fritidsbolig, som da baserer seg på bioreaktorer, starter hurtig og fungerer umiddelbart etter lengre perioder uten belastning.

En konsekvens av dette er også at minrenseanlegg for flere fritidsboliger vil fungere tilsvarende.

– Vi er tilfreds med at Miljødirektoratet nå er tydelig på dette forholdet. For vår bransje, som leverer renseanlegg av størrelse helt ned til en enkelt fritidsbolig, er det greit å få en avklaring fra myndighetene, ved siden av god støtte i de ulike fagmiljøene. Det føles godt å kunne konkludere med at renseanlegg som utsettes for varierende belastning, som ved en fritidsbolig, renser like bra som ved bruk på enebolig, og dessuten med god margin, sier Anett Ingier Ottesen, styreleder ved bransjeorganisasjonen Avløp Norge til VA-Nytt.

 

 

En kommentar til “Kommuner må godkjenne minirenseanlegg til hytter

  1. Denne artikkelen gir et feilaktig bilde av møtets innhold og konklusjon. Kommunen vurderer minirenseanlegg på hytter på lik linje med alle andre avløpsanlegg. Kommunen kan ikke godkjenne avløpsløsninger, med mindre det er forurensningsfaglig forsvarlig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *