Regionleder Frank Pedersen i Byggmesterforbundet Østfold deltar i prosjektet. (Foto: Byggmesteren)

Fair Play Bygg etableres i Østfold

– Beredskapen må heves, sier arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i Østfold. Nå inviterer de kommuner og lokalt næringsliv til å støtte opprettelsen av et nytt Fair Play Bygg i regionen.

– Akrim er et betydelig og økende problem i Østfold-regionen – særlig innen byggebransjen, sier Fellesforbundet, NELFO og Byggmesterforbundet som er blant organisasjonene bak Fair Play Bygg-prosjektet i Østfold-regionen.

Nå ber de om støtte fra fra kommunene og næringslivet.

Tips som sikrer samfunnet og næringene

– Fair Play Bygg Oslo og omegn rapporterer om kriminell aktivitet knyttet til flere Østfold-bedrifter. Varslene omhandler forhold på arbeidsplasser i Østfold, svart arbeid, grov sosial dumping og farlig arbeid. Det er også rapportert om Østfold-bedrifter som deltar i nettverk som har likheter med organisert kriminalitet, skriver initiativtakerne.

Men publikum, arbeidstakere eller bedrifter opplever ofte en skranke for å varsle direkte til offentlige etater.

– Kriminalitetsbekjempelse er en offentlig oppgave, men offentlige etater er avhengig av publikumstips for å kunne utføre dette arbeidet effektivt, sier partene bak Fair Play Bygg Østfold. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Erfaringene med Fair Play Bygg Oslo og omegn, Fair Play Bygg Rogaland og Byggebransjens uropatrulje i Trøndelag er at terskelen er lavere å tipse en slik organisasjon enn direkte til en offentlig etat.

– I løpet av de siste 12 månedene, har disse organisasjonene sendt over 600 kvalitetssikra varsler om mulig akrim til offentlige etater. Varslene har ført til at etatene kan gjøre bedre tilsyn, inndra ulovlig profitt, gjøre beslag i oppgjør fra oppdragsgiver der bedriftene har stor skattegjeld, stanse farlig arbeid eller andre administrative tiltak, sier initiativtakerne.

Beredskapen må heves

Østfold-regionen står foran en forventa økning i byggeaktiviteten.

– Erfaringer viser at kriminelle vil se dette markedet som attraktivt. Det er derfor meget viktig å heve beredskapen mot akrim lokalt, sier initiativtakerne som mener at politikere og beslutningstakere må bidra til at økt byggeaktivitet skaper gode, trygge arbeidsplasser i seriøse, lokale bedrifter med lærlingeordninger og ordna forhold.

Det ventes stor aktivitet i byggebransjen i byer som Fredrikstad de kommende årene. (Foto: Byggmesteren)

Fair Play Bygg Østfold skal gå over minimum 3 år, med årlig evaluering. Kostnadene i prosjektet knytter seg til å ansette en prosjektleder som skal ha kontor og jobbe operativt i Østfold-regionen. Prosjektlederen skal samarbeide tett med Fair Play bygg Oslo og omegn, som vil støtte stillingen administrativt. Det vil etter stifternes mening gi viktige synergieffekter.

– Vi ber derfor Sarpsborg om å støtte prosjektet med 4 kroner per innbygger. Andre kommuner og det private næringslivet vil også inviteres til å delta økonomisk i denne dugnaden mot arbeidslivskriminalitet i Østfold, sier initiativtakerne bak Fair Play Bygg Østfold.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *