Kvitsøy kirke i Rogaland kan bli et av byggene som får nødvendig istandsetting i 2021. (Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren)

Midler til eldre kirker og nye kulturbygg

Statsbudsjettet 2021: Eldre kirkebygg skal istandsettes for 70 millioner neste år mens 22 nasjonale kulturbygg landet rundt støttes med 266 millioner.

Tiltakene vil by på muligheter for håndverksbedrifter i hele landet.

Istandsetting av kirkebygg

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til istandsetting av klimaskall, og utskifting av el-anlegg og gamle rørovner i kirker som ble bygget før 1850. Bevilgningen er en videreføring av tiltakene som ble igangsatt i 2020 som en del av regjeringens tiltakspakke i forbindelse med koronakrisen.

Samlet foreslår regjeringen en bevilgning på om lag 70 millioner kroner til istandsetting og sikring av kulturhistorisk verdifulle kirker i 2021. Hvilke kirker og sikringstiltak som kan gjennomføres i 2021 skal avgjøres i samråd mellom blant annet antikvariske og kirkelige instanser.

Kommunene som huser kirkene må også bidra økonomisk, minner regjeringen om i pressemeldingen.

Støtter 22 nasjonale kulturbygg

Nasjonale kulturbygg er en ordning der staten bekoster inntil 1/3 av kostnadene ved et kulturbygg av nasjonal interesse.

I år bevilges det 266,4 millioner kroner til Nasjonale kulturbygg, samtidig ber regjeringen om fullmakt om å gi tilsagn om ytterligere 634,5 millioner kroner i senere budsjettår.

Norsk Skogfinsk Museum kan bli realisert på Grua i Finnskogen. (Illustrasjon: LLJ Architects)

Prosjektene har god geografisk spredning og bidrar til å gi gode arenaer som stimulerer til produksjon og formidling av kultur med høy kvalitet. Prosjektene er valgt ut på bakgrunn av lokale og regionale behov. De har vært underlagt nødvendig kvalitetssikring og har annen medfinansiering på plass.

Regjeringen foreslår at ordningen tar inn to nye prosjekter som kommer i tillegg til 20 prosjektene det har blitt gitt tilsagn om i tidligere budsjettår.

De to nye prosjektene som legges inn i programmet er

• Norsk Skogfinsk Museum – Finnskogens hus, Grue kommune, Innlandet. Regjeringen foreslår å bevilge 106,6 millioner kroner av et totalbudsjett på 127,9 millioner kroner
• Norsk Bergverksmuseum – Jakten på sølvet, Kongsberg kommune, Viken. Regjeringen foreslår å bevilge 26 millioner av et totalbudsjett på 71 millioner kroner

Regjeringen foreslår også å bevilge 35 millioner kroner til vedlikehold og oppgradering av kulturhistoriske eiendommer i 2021.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.