Førde videregående skole. (Illustrasjon: LINK arkitektur)

Førde får grønn treskole

LINK arkitektur har inngått avtale med Consto Bergen AS om å designe den nye videregående skolen i Førde for Vestland fylkeskommune. Tre vil være det sentrale byggematerialet.

Sammen med Consto Bergen AS vant LINK arkitektur og Sweco pris- og designkonkurransen for Førde videregående skole som omfatter 1.000 studenter og 200 ansatte.

Nye og eksisterende bygg

Juryen var imponert over hvor kompakt, ledig og elegant anlegget framstår samla sett. Den nye skolen kombinerer eksisterende bygg med nye baser samt en flerbrukshall, med totalareal på cirka 30 000 kvm.

Den nye videregående skolen skal samle yrkesfag og allmennfaglig studieretning på en felles lokasjon sentralt i Førde.

– Prosjektet omfatter både rehabilitering av den eksisterende skolen med eksisterende bygningsmasse, og etablering av nye bygg. Når skolen er ferdigstilt vil den samle omlag 1000 elever i et nytt og moderne skolebygg, forteller Erlend Fauske på Swecos Førdekontor.

Nye bygg har kompakte og stramme hovudformer, og er lagt fint inn mot eksisterende bygg. (Illustrasjon: LINK arkitektur)

Den nye videregående skolen får solceller på taket og store deler av skolen skal bygges i tre. Skolen skal også huse et tannhelsesenter og en ny idrettshall.

Tre blir sentralt

Bærekraft er fundamentalt i hele prosjektet og tre vil være det sentrale byggematerialet. Prosjektet utformes med holistisk tankegang, hvor man tenker miljø i alle aspekter for å belaste miljø og klima så lite som mulig. Hovedgrepene inkluderer en hovedkonstruksjon av minst 90% massivtre, utstrakt gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og bebygget areal, samt komprimering av bygningsmassen for å minimere energibruk og fotavtrykk.

Nye Førde vgs, med vinnermotto DELTA, ligger sentralt plassert i et område som skal bli viktig i utviklinga av Førde sentrum. Et grunnprinsipp er å bevare og åpne mest mulig av dette området for allmenheten. Dette oppnås ved å samle skoleanlegget rundt og i eksisterende bygg. Slik frigjøres et større areal, som opparbeides parkmessig og fylles med variert innhold. Myke ganglinjer vil flyte som elver gjennom landskapet, og grønne områder binder sammen tunene og knytter parken sam­men med skoleanlegget.

Byggestart er planlagt i begynnelsen av 2021, med åpning til skolestart september 2022.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *