Hele næringen står bak forslag til tiltakspakke

En samlet bygg-,anlegg- og eiendomsnæring la mandag morgen fram en omfattende tiltakspakke for å sørge for at aktiviteter kan holdes oppe i og etter koronakrisa.

Tiltakspakka er næringens svar på regjeringens ønske om å sette i verk tiltak som skal holde hjulene i gang i samfunnet. Det er ventet at regjeringen behandler forslagene denne uka.

 

Holde produksjonen i gang

BAE-næringen sier det er behov for tiltak som sørger for å holde mannskap og utstyr i produksjon. Likviditetssituasjonen må sikres på kort sikt, og offentlige oppdragsgivere må styrkes og etterspørselssida stimuleres.

Videre må tiltakene treffe alle ledd i verdikjeden, opprettholde produksjons- og leveringsevnen av byggevarer, og sikre og styrke fagopplæringen.

Les hele innspillet fra næringen hos BNL

 

Mindre byggeplasser er mindre utsatt

– Situasjonen for håndverksbransjene er dramatisk, men det er lettere å holde hjulene i gang i mellomstore og mindre oppdrag enn på de aller største byggeplassene, fastslår rapporten.

I mange av bransjene er det mulig å opprettholde aktiviteten, men det ligger begrensninger i karantene hos ansatte og kommunale begrensninger i reiseaktivitet.

 

Styrke bedriftene for framtida

Tiltakspakka foreslår blant annet innovative tiltak som skal gjøre bedriftene bedre i stand til å møte morgendagens krav. Det bør settes i gang innovasjon på klimavennlig materialbruk og materialbank for sirkulærøkonomi. Dessuten bør det settes i gang innovasjonsprosjekter for effektive bygge- og anleggsprosesser, nye verdiskapingsmodeller, digitalisering av byggeplasser og materialflyt.

 

Få forbrukerne til å handle

Det foreslås også tiltak som skal få forbrukermarkedet i gang siden det står for en betydelig del av BAE-næringens aktiviteter. Det handler blant annet om garanti- og fulltegningsordninger i nye boligprosjekter og at Husbanken får en utvidet låneramme.

 

Enova for rehabilitering

I eksisterede boligmasse vil det alltid være behov for rehabilitering og utbedringer. Enova bør derfor stimulere til aktivitet på dette området og det bør innføres enøk-tilskudd til boliger og offentlige og private næringsbygg. slike utbedringer kan passe godt med regjeringens ønske om at folk skal kunne bo lengre hjemme, poengterer rapporten.

 

– En viktig motor i samfunnet

– Byggenæringen er en viktig motor for å holde hjulene i gang i samfunnet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL om tiltakspakka.

Som andre sektorer, trenger bygg, anleggs- og eiendomsnæringen hjelp fra staten for å komme over følgene av koronakrisa. Næringen er fastland-Norges største sysselsetter med 358 000 ansatte.

– Skal byggenæringen holde hjulene i gang, trenger vi tiltak som sørger for at folk og varer er i produksjon. Framdrift i offentlige anskaffelser er avgjørende for å holde aktiviteten oppe. På kort sikt må likviditet til bedriftene sikres, understreker Sandnes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *