Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet. (Foto: John Trygve Tollefsen)

Byggesaksgebyrene skal bare dekke kommunens selvkost

Kommuner bryter kommunelovens selvkostprinsipp om de øker byggesaksgebyrene slik Nye Asker kommune legger opp til.

– Nye Asker kommune har ikke anledning til å øke byggesaksgebyrene for å bedre en svak kommuneøkonomi, fastslår fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet, og får støtte av Dag Refling som i mange år har jobbet med dette i Huseiernes Landsforbund. De er bedt om å kommentere  «Storkommuner får høyere byggesaksgebyrer» der rådmannen i Asker forklarer forslaget til neste års avgifts- og gebyrøkninger med kommunens behov for å spare inn 100 millioner kroner.

Les også: Storkommuner får høyere byggesaksgebyrer

 

Gebyrene skal dekke kostnadene

– Byggesaksgebyrene skal dekke kommunens selvkost med byggesakene, og den kan derfor ikke ta inn mer i gebyrer enn de faktiske kostnadene, sier fagdirektør Vie.

Selvkostprinsippet hun viser til, er definert slik i Kommunelovens paragraf 15-1: «Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten.»

– Har du ingen forståelse for om at en kommunes vanskelige økonomi kan gjøre dette nødvendig?

– Nei, byggesaksgebyrene er en del av selvkostregimet og det gir ikke rom for sånne vurderinger. Den eneste muligheten en kommune har på dette området, er å subsidiere gebyrene slik at de blir lavere enn selvkost. Det hender at fraflyttingskommuner gjør det for å trekke til seg nye innbyggere.

Les også: Frykter kommuner tar for mye betalt av husbyggere

 

 

Dekke et underskudd i sektoren

Dag Refling er helt samstemt med fagdirektør Vie i Forbrukerrådet.

– Kommunen har ikke anledning til å beregne gebyrer for å bedre kommuneøkonomien. Men om akkurat denne sektoren går med underskudd, kan kommunen ha en viss anledning til å hente det inn igjen, mener han.

Blir ikke kontrollert

– Er det noen som kontrollerer kommunen på dette punktet?

– Nei, det er ingen fast revisjon av slike gebyrer eller selvkostregnskap. Så det eneste som kan skje, er at noen i kommunestyret tar gebyrstørrelsen opp, og at kommunerevisjonen blir pålagt å følge det opp, sier han.

Gebyrene må senkes om selvkosten blir lavere

Refling og Vie mener begge at alle kommuner burde revidere disse gebyrene fra tid til annen, og gå gjennom hvordan de beregner selvkost.

– Etter hvert som byggesøknader blir digitale, burde det være en effektiviseringsgevinst som må komme forbrukerne til gode, mener fagdirektør Vie.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *