Statssekretær Atle Hamar (V) lovte at Enova skal brukes i det grønne skiftet.

Enova skal bidra til grønt skifte

Regjeringen vil at Enova skal bidra mest mulig til det grønne skiftet, lover statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

– Enovas program blir en viktig del av regjeringens arbeid for å nå Parisavtalens mål, og vi skal innrette Enova slik at det bidrar til et best mulig grønt skifte, forsikret statssekretær Atle Hamar (V) på et møte om boligsektoren og det grønne skiftet i Oslo.

– Enova har oppnådd gode resultater i bygg og transport. Til neste år skal vi utarbeide et nytt fireårsprogram for Enova. Da må vi se mer på hvor vi bruker pengene for å få ned utslippene, fortsatte Hamar.
Han var innhopper for klima- og miljøministeren som var opptatt på Stortinget onsdag morgen. Hamar fikk dermed oppgaven med å forsvare regjeringens innsats for klima og miljø mot Boligsamvirkets og to andre politikeres uttrykte skepsis.

Sikter mot energisparemålet

Hamar forsikret om at regjeringen står fast på å nå Parisavtalen og Stortingets erklærte mål om å spare 10 TWh innen 2030. Det skal skje gjennom en handlingsplan for klima og miljø og med en egen plan for offentlige anskaffelser. Det blir også reguleringer i retning sirkulær økonomi, blant annet gjennom Tek 20, forklarte statssekretæren i Klima- og miljødepartementet.

De tre politikerne Siri Gåsemyr Staalense, Atle Hamar og Karin Andersen følger med på Henning Lauridsens innledning.

Enova er den peneste jenta

– Enova er som den peneste jenta i klassen som alle gutta er interessert i , men som ikke er interessert i oss. Regjeringen må sørge for at hun blir interessert i oss, innledet Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk i NBBL (Norske boligbyggelag) som arrangerte møtet.
Han siktet til at boliger i boligsamvirket blir for lite tilgodesett i dagens støtteordninger.
– Vi representerer en bebyggelse som allerede er bærekraftig, den er bygd konsentrert og det er ikke de største boligene. Tilskudd og gunstige lån kan bidra til å hjelpe borettslagene til å ta beslutninger som vil lønne seg i et langt tidsperspektiv, argumenterte han.

 

Husbanken og Enova i sammenheng

– Vi trenger strøm til noe annet enn å varme husa våre, konstaterte Karin Andersen (SV). Hun mente regjeringen må se Husbanken og Enova i sammenheng så det kan brukes tilskudd til å spare strøm og penger, kutte utslipp og skape arbeidsplasser.
– Enovas virkemidler er for dårlige for den som vil skifte vinduer og dører. Mange som fyrer for kråka i dag, kan ikke ta sånne løft helt alene, mente hun.

Savner nasjonalt klimalederskap

– Regjeringen må se til Oslo og ta et nasjonalt klimalederskap slik det rødgrønne byrådet i Oslo har gjort, sa Siri Gåsemyr Staalesen (Ap).
Hun påpekte at Arbeiderpartiet har fremmet klimabudsjett sammen sitt alternative budsjett, og mente regjeringen burde gjøre det samme.
– Regjeringen må sette høyere miljøkrav for å kutte utslipp som vi har gjort i Oslo. Vi stiller krav om fossilfrie byggeplasser og fossilfri maskinpark på våre bygg og anlegg. Vi vil også ha karbonbergning av bygg og øke bruken av massivtre, propaganderte hun.

Guro Hauge i Zero hadde mer å snakke med statssekretær Atle Hamar om etter møtet.

 

Tilskudd via byggmesteren

– Regjeringen må se på mulighetene for energieffektivisering av eksisterende boliger om de skal nå målet om å spare 10 TWh innen 2030, fastslo Guro Hauge i Miljøstiftelsen Zero i oppsummering av møtet.
Som debattantene før henne, mente hun at Enova trenger andre virkemidler, og viste til ett av Zeros 15 tiltak for å nå energisparemålene Stortinget har vedtatt. Det er et forslag om å prøve en ordning som gir tilskudd til byggmestre og byggevarehandelen for at de skal være sterkere pådrivere for energioppgradering overfor boligeiere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *